Fråga experten: Räknas julbordet som arbetstid?

I december har vi flera jultillställningar med jobbet planerade. De flesta av dem sker på kvällstid, börjar vid 18-tiden och håller på fram till sent. Nu är vi oeniga i min arbetsgrupp om huruvida det här ska räknas som arbetstid eller inte. En del menar att det ändå handlar om jobb – medan andra menar att det är frivilligt att vara med. Vad gäller egentligen?

Svar: Huruvida jultillställningarna är att anse som arbetstid är en fråga att
lyfta med din arbetsgivare då det är denne som bestämmer hur arbetet ska ledas och fördelas. Det är möjligt att du kommer få ett nekande svar och då är du så klart inte skyldig att delta. I sådant fall blir det upp till dig att avgöra värdet av att vara med på denna typ av sociala sammanhang med dina kollegor.

"Huruvida jultillställningarna är att anse som arbetstid är en fråga att
lyfta med din arbetsgivare då det är denne som bestämmer hur arbetet ska ledas och fördelas."

Det kan finnas ett värde i sig att ta tillfället i akt för att umgås i mer avslappnande förhållanden utanför de ordinarie arbetsuppgifterna. Kanske får du dessutom möjligheten att träffa kollegor från andra delar av verksamheten och samtidigt knyta nya kontakter?

Om det är flera tillställningar kanske du kan prioritera vilka av dem som är viktigast att delta i? Eller om tidsaspekten i form av sena kvällar är vad som känns mest betungande behöver du inte vara den som ”stänger festen”. Du kanske kan delta en stund och exempelvis gå hem efter middagen, om sådan serveras?

Som vanligt är det bästa sättet att få till en förändring på arbetsplatsen att lyfta sina funderingar med kollegor och arbetsgivare. Det är möjligt att fler än du upplever det som betungande med aktiviteter på kvällstid. Ett alternativ till sena kvällar skulle då kunna vara att i stället införa en jullunch eller julfika under arbetstid.

Jessicka Rosén,
ombudsman på Jusek