Håll koll: Nya regler efter årsskiftet

Avdraget för fackavgiften slopas, ett karensavdrag ersätter karensdagen och reglerna för vab görs om. Det är några av nyheterna i arbetslivet i och med det nya året.

Fackavgiften - inte längre avdragsgill
När det gäller avdraget för fackavgiften kan det kanske vara lite svårt att hänga med i svängarna. Avdragsrätten plockades bort för elva år sedan, men i somras beslutade den rödgröna regeringen att den skulle återinföras. Det innebar att man hade rätt att dra av 25 procent på sin årliga avgift från skatten.

I och med att Moderaternas och Krist­demo­kra­ternas budget vann i riksdagen i december så plockas nu avdraget bort igen. Det är ännu oklart vad den nya regeringen avser att göra med avdragsrätten.

Karensdagen byts mot karensavdrag
En annan nyhet rör karensdagen när du blir sjuk. Från och med 1 januari är karensdagen slopad och ersatt av ett karensavdrag som motsvarar 20 procent av sjuklönen under en vecka. 

Det innebär att den som jobbar längre arbets­pass än åtta timmar – exempelvis många som jobbar natt – påverkas positivt. Avdraget på sjuklönen blir mindre när det baseras på veckolönen i stället för ett enskilt arbetspass. För den som jobbar regelbundna kontorstider väntas inte nyordningen medföra några förändringar.

Vab – ingen anmälningsplikt första dagen
Även reglerna för vård av barn, vab, förändras. De gamla reglerna fick en hel del kritik för att de var krångliga och ineffektiva eftersom föräldrar var tvungna att sjukanmäla sina barn till Försäkrings­kassan redan första dagen. 

Från och med den 1 januari är anmälningsplikten slopad vilket inne­bär att föräldrar inte längre behöver anmäla sitt barn sjukt första dagen. I stället räcker det med att göra en ansökan om tillfällig föräldrapenning. Ansökan om vab måste dock göras inom 90 dagar.