IT-akademiker efterfrågar mer lärande i arbetet

Lärande i arbetet, möjlighet till återhämtning och en effektiv verksamhet är arbetsmiljöfaktorer IT-akademiker värdesätter – och ibland saknar – på jobbet, visar en undersökning från Jusek.

IT-akademiker är den av Juseks utbildningsgrupper som är mest nöjd med sitt arbete och upplever minst stress. Till skillnad från Juseks övriga grupper så är kvinnor heller inte mer stressade än män.

Däremot uppger endast hälften att de får utlopp för sin kreativitet på jobbet, och bara två av tre tycker att de lär sig något nytt. Det visar en undersökning Jusek gjort bland drygt 400 av sina medlemmar.

– De flesta systemvetare anser att de har en god arbetsmiljö. Det innebär att de arbetsgivare som vill rekrytera de bästa talangerna inte bara måste erbjuda en marknadsmässig lön utan också ett högt välbefinnande arbetet. Att stimulera lärandet i arbetet är en avgörande åtgärd för att förbättra systemvetarnas arbetsmiljö ytterligare, säger Daniel Lind, samhällspolitisk chef på Jusek.

Undersökningar visar att den yngre generationen IT-akademiker är värderingsdriven och för att locka till sig dem är en god arbetsmiljö ännu viktigare.

– Arbetsmiljön är viktig för våra medlemmar och ett bredare perspektiv krävs för att förstå hur de mår på och av jobbet. Vi ser att systemvetarnas välbefinnande ökar i takt med att de upplever fler positiva aspekter av arbetet. Åtgärder i den riktningen förbättrar arbetsmiljön, men är också lönsamma. Ett aktivt arbetsmiljöarbete bör ses som en integrerad del av verksamhetens utveckling, säger Daniel Lind.