Här finns jobben om fem år

Jurist- och ekonomutbildningar ger en bra grund för jobb fem år framåt. Däremot ser det besvärligare ut för samhällsvetare och kommunikatörer, visar Sacos prognos.

Hur är jobbläget om fem år? Den frågan har Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, svarat på i en prognos som sträcker sig fram till 2023.

Rent allmän konstateras att akademiker som grupp har lättare att få jobb än andra med kortare utbildningar. Bland akademiker låg arbetslösheten förra året på 2,9 procent i jämförelse med snittet för hela arbetsmarknaden: 7,5 procent.

– En akademisk examen är en investering för livet. Det är den enskilt bästa försäkringen för att minska risken för arbetslöshet, konstaterar Göran Arrius, Sacos ordförande.

Jurist- och ekonomutbildningarna är traditionellt säkrare kort om man vill ha en anställning. För jurister råder det på arbetsmarknaden i dag en större balans mellan tillgång och efterfrågan på nyutexaminerade än tidigare. Ett halvår efter studierna hade hela 92 procent av de nyutexaminerade juristerna 2017 fått ett kvalificerat arbete.

Även för ekonomutbildningarna råder det balans på arbetsmarknaden. 88 procent fick jobb ett halvår efter examen. Särskilt eftersökt är också mer erfarna ekonomer, en efterfrågan som bedöms öka de kommande fem åren.

Arbetsmarknaden för samhällsvetare är mer känslig för sämre tider. Det examineras också fler samhällsvetare än vad som behövs för det förväntade rekryteringsbehovet, enligt prognosen. 

En yrkesgrupp som växer rejält är IT-akademiker. Med tanke på den snabba teknikutvecklingen, och Sveriges ledande ställning i branschen, förutspås en kraftigt ökad efterfrågan. Inom den här gruppen kan man inte heller förvänta sig några större pensionsavgångar.

Liksom för samhällsvetare påverkar konjunkturen tillgången på arbeten. Det finns också vissa regionala skillnader för IT-akademiker med större konkurrens om jobben i Stockholm än i Malmö och Göteborg.

Värre ser arbetsmarknaden ut för personalvetare. Den har varit tuff ett antal år, det är många som utbildar sig och många som söker de lediga jobben. Men det väntas stora pensionsavgångar inom HR-området de kommande fem åren och därför tros rekryteringsbehovet öka något. 

Kommunikationsområdet har vuxit mycket de senaste decennierna och det tros inte minska framöver. Men många vill jobba med kommunikation och det finns flera olika grupper som tävlar om jobben. Liksom för IT-akademikerna är det en relativt ung yrkesgrupp, så det finns inte heller några större pensionsavgångar att vänta.