Fortsatt stark arbetsmarknad

Arbetsmarknaden i Sverige ser fortsatt god ut de kommande två åren, enligt Arbetsförmedlingens nya prognos.

Till 2020 kommer 111 000 nya jobb skapas i Sverige. Det visar Arbetsförmedlingens, AF:s, prognos för 2019 och 2020. Den starka utvecklingen gör att AF skriver upp sina siffror från i våras. Sysselsättningsgraden förväntas att öka bland både inrikes och utrikes födda. 2020 beräknas sysselsättningsgraden ligga på 79,5 procent.

– Vi kan se fram emot ytterligare två starka år på arbetsmarknaden där fler får jobb, både inrikes och utrikes födda. Det är viktigt att vi tar tillvara på kompetensen hos alla och fortsätter att öka sysselsättningen hos utrikes födda, de är nödvändiga för att landets arbetsgivare ska kunna växa, säger Mikael Sjöberg, Arbetsförmedlingens generaldirektör i en kommentar till rapporten.

Både privata och offentliga arbetsgivare planerar för fler anställda, där särskilt jobben i tjänstebranscherna tros öka. Det är dock fortsatt svårt för arbetsgivare att få tag i arbetskraft med rätt utbildning och tillväxten av nya jobb kommer att dämpas över tid. Fram till 2020 väntas arbetslösheten stiga från cirka 6,4 procent i år till 6,7 procent 2020.

Arbetsförmedlingens prognos bygger på intervjuer med över 13 000 privata och offentliga arbetsgivare i hela landet.