Expo ska utbilda rättsväsendet om hets mot folkgrupp

Anmälningarna om hets mot folkgrupp i sociala medier ökar. För att hjälpa till att stoppa trenden har den obundna stiftelsen Expo tagit fram en ny utbildning särskilt utformad för rättsväsendet.

Utbildningen leds av Jonathan Leman och Johan Nordqvist som båda har erfarenhet av att kartlägga och analysera brottslighet kopplad till högerextremism.

– Antalet anmälningar om hets mot folkgrupp ökar enormt på nätet. Vi vill bidra med våra erfarenheter och vår kunskap. Dels genom att ge en orientering av hur den här miljön ser ut på nätet, men också genom att visa hur man exempelvis bör säkra bevisning och stärka bevisläget, säger Johan Nordqvist, ordförande i föreningen Juridikfronten, som initierar rättsliga processer för att bekämpa hets mot folkgrupp och organiserad högerextremism.

– Utbildningen innehåller därför också en del praktiska moment kring informationssökning i sociala medier som Jonathan Leman är expert på. Sedan har vi analyserat praxis för att se vilka tendenser som finns vad det gäller exempelvis bevisvärdering. Det är förstås viktigt för dem som jobbar med det här att förstå vilken bevisning som behövs.

"I tillägg till de mer konkreta delarna tror jag att det är en förutsättning att man har den förståelsen för att kunna ta sig an den här brottsligheten."

Vad behöver rättsväsendet bli bättre på?

– Jag tror inte att alla i rättskedjan alltid har en övergripande kunskap kring vilka organisationer som finns och hur de mobiliserar på nätet, vilka strategier de har och vad deras terminologi betyder. I tillägg till de mer konkreta delarna tror jag att det är en förutsättning att man har den förståelsen för att kunna ta sig an den här brottsligheten, oavsett om man arbetar som utredare, åklagare eller domare. 

Utbildningen erbjuds fram till oktober 2019 och riktar sig bland annat till dem som jobbar med den här problematiken inom polismyndigheten, åklagarmyndigheten och domstolsväsendet. Den finansieras av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.