DO lanserar guide mot diskriminering

En ny digital guide ska ge arbetsgivare stöd i arbetet med att förebygga diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Guiden har tagits fram av Diskrimineringsombudsmannen efter önskemål från arbetsgivare i samband med att bestämmelserna om aktiva åtgärder skärptes i början av 2017. En undersökning under 2018 visade att endast en tredjedel av arbetsgivarna kände till skärpningen av lagen.

– DO:s nya guide är en bra ingång för att börja diskutera vad aktiva åtgärder handlar om och för att komma fram till vad arbetsgivare behöver göra på arbetsplatsen, steg för steg, säger Eva Nikell som är projektledare för guiden.

Guiden ska under året vidareutvecklas och kompletteras med fler tips, exempel och kunskap för att stödja arbetsgivare.

– Vår förhoppning är att chefer med personalansvar, HR-ansvariga och fackliga representanter eller andra som arbetar med frågor som rör aktiva åtgärder kommer använda guiden i sitt arbete, säger Eva Nikell.

Guiden finns öppen för att alla att använda på DO:s webbplats.