De drabbas mest av jobbstress

Sysselsatta i åldern 30 till 49 år är värst drabbade av stress, visar en ny undersökning från Arbetsmiljöverket.

Undersökningen visar att tre av tio – vilket motsvarar drygt 800 000 personer totalt – har haft besvär på grund av sitt arbete under det senaste året. De vanligaste orsakerna till besvären är för hög arbetsbelastning, påfrestande arbetsställningar samt otydliga eller motstridiga krav från arbetsgivaren.

– Undersökningen av arbetsorsakade besvär ger oss som arbetsgivare en viktig signal om vad i jobbet som kan upplevas besvärligt. Ingen ska behöva känna besvär, bli sjuk, skadas eller förolyckas på grund av sitt arbete, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

De vanligaste problemen är olika former av fysisk smärta eller värk. Andra typer av problem, som stress eller psykiska påfrestningar, är vanligare i vissa åldersgrupper. Bland annat visar undersökningen att sysselsatta i åldrarna 30 till 49 år har mer besvär med depression, sömnstörningar och koncentration, jämfört med både yngre och äldre åldersgrupper.

– Besvären kan uttrycka sig i form av oro eller ångest, depression, problem med minne, koncentration och tankeförmåga, huvudvärk och sömnstörningar som också är vanligare i åldern 30 till 49 år, säger Erna Zelmin-Ekenhem.

Statistiken bygger på 12 000 intervjuer.