Byråer skrev under gemensam uppförandekod

72 byråer, skolor och organisationer inom kommunikationsbranschen i Göteborg har skrivit under en gemensam uppförandekod. Den så kallade Byråkoden är ett direkt resultat av branschens gemensamma arbete som startade i samband med metoo-rörelsen.

Kommunikationsbranschens eget upprop #sistabriefen startade i november 2017. På årsdagen har nu 72 aktörer inom den västsvenska kommunikationsbranschen skrivit under Byråkoden, ett gemensamt dokument mot trakasserier, härskartekniker och orättvisor.

– Vi ska stå för jämlikhet, lika villkor och schysst uppförande. Oavsett kön ska du ha en möjlighet att utvecklas och vi ska inte ha ledarstrukturer som hindrar eller håller tillbaka, säger säger Louise Danckwardt, byråledare på Sandberg Trygg.

Det var Louise Danckwardt som tog initiativ till det så kallade Byråsamarbetet när hon i december 2017 bjöd in 23 andra västsvenska byråer till samtal. Syftet var att fånga upp kraften i #sistabriefen och se till att förändringsarbetet inte stannade av.

Under det senaste året har man haft möten och workshops och arbetet har nu alltså mynnat ut i ett gemensamt åtagande, undertecknat av 72 byråer, organisationer och skolor inom reklam- och kommunikationsbranschen. I koden heter det bland annat att man skriver på för ”konkreta åtgärder för en bättre arbetsmiljö”.

– Det är förstås jätteviktigt att arbetet inte upphör med detta. Därför kommer vi göra uppföljningar i form av medarbetarundersökningar varje år för att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning. Vi vill ha kvitto på att saker och ting faktiskt förändras, säger hon.

Byråkoden handlar inte bara om att stoppa övergrepp utan ska ses som en förpliktelse om ett bredare förändringsarbete, förklarar Louise Danckwardt.

– Vi vill ha en bransch som står för en öppen företagskultur där människor är trygga och mår bra. Syftet med koden är att vi ska ta ett gemensamt branschansvar och säkerställa att du blir behandlad på ett schysst och rättvist sätt oberoende av kön eller bakgrund.