Wise Group inför karensbidrag

Från och med årsskiftet inför Wise Group AB karensbidrag för koncernens medarbetare. Det innebär att de får 80 procent ersättning även första sjukdagen.

Det träder i kraft parallellt med att karensavdraget ersätter karensdagen 1 januari 2019.

– Karensen är ett ekonomiskt incitament att gå till jobbet sjuk. Vi tror detta verkar negativt på ett samhälleligt plan då antalet sjuka ökar i takt med sjuknärvarons smittspridning. Vidare finns det i Sverige många kreativa vägar att kringgå systemet, så som vabb, semesteruttag eller att arbeta hemifrån med sannolikt varierad effekt, säger Nathalie Berthelius, HR-och kulturchef på Wise Group.

Forskare på Göteborgs universitet ska samtidigt studera vilken påverkan initiativet har på den psykosociala arbetsmiljön. Förmånen inbegriper koncernens direkta dotterbolag.

Wise Group är en koncern inom rekrytering, konsultuthyrning och HR med huvudkontor i Stockholm.