”Viktigt att vi är tydliga med vart vi är på väg”

Spotifys personalökning ställer höga krav på HR.

4000 personer jobbar på den svenska musikjätten Spotify. Fler än 1000 av dessa anställdes under det senaste året. En personalökning som skulle kunna innebära kaos om man inte har de rätta medlen för att hålla ihop allt.


Den här sortens
tillväxt innebär många prövningar, inte minst för HR. Den första kommer redan i rekryteringen, menar Alexander Westerdahl som är HR-chef inom Research and Development på Spotify. 250 nyanställningar i kvartalet är ett ganska högt tempo – och 25000 ansökningar i månaden är en hel del att ta sig an. 

– Därför är det särskilt viktigt att vara tydliga med vart vi är på väg i vårt employer branding-arbete – och att vi vågar vara värderingsstyrda, säger han. 

Andra utmaningar med tillväxten finns i den globala aspekten, menar han. Spotify har på tolv år gått från 0 till 65 marknader. Risken för kulturkrockar och att organisationen blir spretig är då överhängande. Ju större företaget blir, desto svårare är det att hålla ihop företagskulturen och säkerställa att alla går åt samma håll. 

Därför är det väldigt viktigt för Spotify att jobba ”skalbart”, vilket underlättas av att HR arbetar nära affären. 

– Först och främst måste man säkerställa att företaget har en tydlig riktning, filosofi och kultur. Spotify genomsyras till exempel av en del typiska svenska värderingar, som att undvika titelfixering och i stället ha en delaktig kultur baserad på samarbete och förtroende. 

En viktig pusselbit för att alla ska få ta del av den centrala kulturen på företaget är onboarding-processen, som bland annat innebär att exakt alla som anställs flygs till huvudkontoret i Stockholm för att träffa ledningen och ta del av strategier.

– På så sätt får vi en väldigt inkluderande process där vi berör alla människor och hjälper dem att förstå vår kultur. Nästa steg är att vara autentiska. Vi uppmuntrar inkluderande debatter och diskussioner där vi gemensamt skapar vår kultur och filosofi. Jag är övertygad om att det är otroligt viktigt att hela tiden tillsammans ta ut vår kompassriktning – och direkt förankra den i organisationen.

En tydlig riktning ger i sin tur medarbetare som tar snabba beslut, vilket han ser som avgörande för en skalbar organisation. 

– Hur väl vi rekryterar påverkar allt som sker i företaget. Spotifys övergripande mission är att fler kreatörer ska kunna leva på sin konst samtidigt som fler lyssnare får möjligheten att bli berörda. För att bibehålla riktningen behövs ett klister – och där tror jag HR är avgörande.