Experten: Tre vanliga fallgropar inom digitaliseringen

Digitaliseringen erbjuder oanade möjligheter, men det finns så klart även fallgropar. I en ny rapport sätter forskaren David R Sjödin ljuset på tre av de vanligaste.

David R Sjödin, som är docent och biträdande professor vid Luleå tekniska universitet, har i rapporten Hur företag kan tjäna på digitalisering – möjligheter, fallgropar och lärdomar sammanställt erfarenheter och insikter från mer än 40 företag som har engagerat sig i digital affärsmodellsinnovation.

Sammanställningen visar tydligt på digitaliseringens möjligheter med användningen av exempelvis big data och AI för att hitta nya sätt att skapa värden där tjänster och ökat kundfokus står i centrum.

Men den tekniska utvecklingen innebär också risker.

– Att lyckas med digitalisering är långt mycket mer komplext än att utveckla ny teknik. En lyckad implementering kräver ett samspel mellan, och förändring av, ny teknik, processer, människor och affärsmodeller både inom företaget och externt i ekosystemet, säger David R Sjödin.

Och det är framför allt tre fallgropar som rapportförfattaren vill varna för:

1. För långsam digital omställning. Den största risken med digitalisering är att inte göra något alls. Man kanske väntar på att någon annan ska komma med en färdig och testad lösning och blir därför avvaktande. En förklaring kan också vara ett motstånd internt i organisationen från personer som ogärna vill förändra gamla invanda arbetssätt.

2. Utveckling av digital teknik utan förståelse av det verkliga kundvärdet. Trots att företagen många gånger satsar stora pengar så misslyckas de ofta med att förstå slutkundens eller användarens behov. Kanske fokuserar de på leveranshastighet och tekniska funktioner i en hård konkurrens, och missar därför användarperspektivet.

3. Sälja digitala lösningar utan att förstå konsekvenser för den egna affärsmodellen. När företagen börjar använda ny teknik är det lätt att missa dolda eller okända kostnader, till exempel ökade kostnader för drift och underhåll.