Så sporrar du kreativa medarbetare

Utmana dem och belöna deras innovation. Det är några av råden som affärspsykologen Tomas Chamorro-Premuzic lyfter fram för att motivera de mest kreativa anställda.

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i psykologi vid University College i London och Columbia University, har i sin forskning tittat på de anställda som står för mest nytänkande och oftast kommer på nyskapande idéer och lösningar.

De här personerna ger sina organisationer viktiga konkurrensfördelar, men forskning visar samtidigt att många företag har väldigt svårt att hitta rätt processer, ledarskap och kultur för att ta till vara på deras potential. 

I en artikel i Harvard Business Review listar Chamorro-Premuzic nu åtta punkter som på olika sätt kan få ett företag att få ut så mycket som möjligt av sina mest kreativa medarbetare.

Ge dem rätt uppgifter. Kreativa personer behöver, mer än andra, uppgifter som upplevs som meningsfulla och relevanta. Risken är annars att de presterar sämre än genomsnittet.

Bygg ett team runt dem. Innovation är alltid resultatet av koordinerad mänsklig aktivitet. Para ihop de kreativa med anställda som har andra egenskaper, som verkställare, nätverkare eller detaljorienterade projektledare.

Belöna innovation. Det kommer motivera de mest kreativa, men också sporra alla andra att göra saker annorlunda, förbättra befintliga processer och tänka utanför boxen.

Acceptera deras mörka sida (åtminstone till en viss gräns). Forskningen visar att kreativa personer är mer lättirriterade, excentriska och svåra att göra nöjda. Tänk på att den här typen av mindre tilltalande egenskaper är råmaterialet för kreativitet.

Utmana dem. Få saker är mer demoraliserande än att få för enkla uppgifter, detta gäller i synnerhet kreativa människor. Misslyckas du med att utmana dina anställda leder det till ointresse och försämrar den psykosociala miljön.

Sätt lagom press. Nöden är som bekant uppfinningarnas moder och en begränsad tidsram främjar som regel kreativiteten. Men för mycket press kommer tvärtom begränsa förmågan att tänka nytt och vara innovativ.

Främja olikheterna. Anställda som passar väl in i företagets kultur är ofta mer produktiva och motiverade. Men det finns också en annan sida av myntet. Se till att gruppen består av kompetenser och personligheter som skiljer sig åt, men ändå är kompatibla.

Var ödmjuk. Forskningen visar att ledares ödmjukhet är en viktig faktor för ett teams kreativitet eftersom det förmedlar en känsla av trygghet och tillit och främjar samarbetsviljan. Som ledare ska man inte vara rädd att erkänna fel och begränsningar.