Rikspolischefen: "Systemen måste hänga ihop"

Inför valet övertrumfade politikerna varandra om löften om fler poliser – men rikspolischefen Anders Thornberg vill inte se ett ensidigt satsande på bara Polismyndigheten. "Ger man mer pengar till polisen måste man också ge till åklagare, domstolar och till kriminalvården som tar hand om dem som blir dömda och habiliteras. Systemen måste hänga ihop."

Polismyndigheten, som redan i dag är landets största myndighet, ska växa från 30000 medarbetare till 40000 på sex år. Räknar man in naturliga avgångar och hur dagens personalomsättning ser ut betyder det att 22000 behöver rekryteras.

Det innebär en stor prövning kring att skapa nya utbildningar, locka till sig studenter och experter, ta emot alla nya och samtidigt behålla och fortsätta att sporra de medarbetare man redan har.

– Men i jämförelse med omvärlden i Europa så har vi den lägsta polistätheten per 100000 invånare. Det är välkommet att få mer resurser, men det är inte allt. Vi måste bli effektivare och behålla de duktiga medarbetare vi har. Varje människa som lämnar vår organisation är en förlust, säger Anders Thornberg.

För att lyckas med det måste polisen vara en attraktiv arbetsplats. Det blir man, enligt Anders Thornberg, genom att anställa fler med olika kompetenser. Högre löner kommer behövas, men också att man kan erbjuda en tryggare arbetsmiljö och bättre möjligheter att utvecklas i sitt arbete.

Från Åklagarmyndighetens sida har man flaggat för att det riskerar att bli en propp i systemet om polisen får mer pengar till sina insatser men att det sedan inte följs upp med samma satsning i nästa led, det vill säga åklagarna. Vad tänker du om det? Är det Åklagarmyndighetens problem eller är det ett problem även för polisen?

– Det är ett gemensamt problem. Vi måste ha samverkan. När jag var chef för Säkerhetspolisen fick vi mer resurser på grund av terrorhotet. Då sa jag att nu vill jag inte ha mer om ni inte också ger mer till Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, vi måste gå i takt.

Anders Thornberg gick ut från Polishögskolan i Stockholm 1982. Efter några år som polis följde sedan 32 år inom Säkerhetspolisen. Först tidigare i år kom han tillbaka i blå uniform som rikspolischef.

1982 var året då de första avsnitten av serien Polisen i Strömstad, med Per Oscarsson som polischef och Stefan Ljungqvist som den trygge kvarterspolisen Evald Lindkvist, visades på tv. Det är en tid som kan kännas avlägsen.

– Det var en helt annan värld, men uppdraget i grunden ligger kvar. Det handlar om att bekämpa brott. Allt var lite enklare på den tiden. Jag var fotpatrullerande polis i två år. Det tror jag inte så många gör i dag.

Och hur skiljer det sig organisatoriskt om man jämfört då med i dag?

– Då var det 118 polismyndigheter. Sedan blev det 21 och nu är det en. Det är mycket mer modernt. Man har ett helt annat sätt att leda och styra svensk polis i dag. Det är nödvändigt för att möta ny brottslighet som terrorbrott och mer våldsam kriminalitet.

Hur ser det ut om du blickar tio år framåt?

– Vi ska vara en mer modern polis och samverka mer med andra myndigheter. Vi måste utmana och hjälpa varandra. Jag hoppas att vi om tio år har färre utsatta områden och att folk där känner sig tryggare.