De tar jobbet utomhus

Läsa, ringa och samtala är några av de arbetsuppgifter man enkelt kan göra utomhus. Men vad mer av kontorsarbetet kan förläggas dit – och hur påverkar det vår hälsa och våra prestationer? Det ska projektet Stick Ut ta reda på.

Charlotte Petersson. Foto: Peter Bjerg

– Det finns väldigt mycket forskning som säger att utevistelse är bra för vår hälsa och för vårt välbefinnande. Ingen förälder vill ha ett barn på en förskola där de aldrig kommer ut. När slutar vi behöva det egentligen? Stick Ut handlar inte om att vi ska jobba ute i stället för inne, utan om att vi ska få en bättre repertoar av möjligheter, säger Charlotte Petersson.

Hon jobbar på Institutionen för urbana studier på Malmö universitet och leder projektet tillsammans med Heléne Westberg från Malmö stads kulturförvaltning. Stick Ut bygger på en idé som Charlotte Petersson fick redan 2010.

– Jag var på internat och var ute och gick med mina kollegor. Jag tyckte att vi fick ett så bra samtal och funderade på varför vi inte gör så här i vanliga fall, utan nöjer oss med att sitta i tråkiga mötesrum? Det här med gående samtal är ju ingen ny idé, men jag undrade samtidigt vad man kan göra mer, berättar Charlotte Petersson

Det utvecklades till ett forsknings- och utvecklingsprojektet som drivs gemensamt av Malmö stad och Malmö universitet. Det finansieras av Europeiska Socialfonden och deltar gör cirka 50 medarbetare från kultur- och miljöförvaltningarna, stadsbyggnads- och gatukontoren samt HR-strategiska avdelningen på Malmö stad. 

Deltagarna har fått en app där de loggar in och kan fotograferar platsen de är på, beskriva vad de gjort, vid vilken tid och hur många som var med. Dessutom ska de berätta hur de kände sig.

– Det här är ett pilotprojekt, så appen ska inte användas för att ”bevisa” något, utan snarare komplettera all uppföljning som görs via samtal och intervjuer för att få fram vad som är möjligt och meningsfullt att göra utomhus, säger Charlotte Petersson.

Under projektets gång har det blivit tydligt att det finns fler utmaningar än de praktiska. 

– Det kan vara struligt att se på skärmen i ljuset ute och det kan finnas brus som stör telefonmöten. Det finns fysiska och tekniska förutsättningar som påverkar. Men det blev snabbt tydligt att normer i arbetet är en större utmaning i projektet. Många av oss får en känsla av skuld eller att det inte är riktigt legitimt att jobba utomhus och dessutom är det inte helt enkelt att förändra vanor och rutiner, säger Charlotte Petersson.

Hur kommer det att funka att jobba ute under hösten och vintern?

– Det kanske blir färre tillfällen att vara ute. Men det handlar också om vad man har på sig och vad man ska göra och hur länge. Min egen erfarenhet är att många av mina bästa dagar med utearbete varit under soliga dagar vintertid. Annars är det bara mörkt när man går till jobbet och mörkt när man går hem.

Projektet kommer att pågå till sista augusti 2019.