Buergenthal tog emot Stockholm Human Rights Award

På tisdagskvällen tog Thomas Buergenthal emot Stockholm Human Rights Award 2018. Utmärkelsen får han för sina särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Priset lämnades över i Berwaldhallen av Anne Ramberg, generalsekreterare i Sveriges advokatsamfund.

Thomas Buergenthal har en lång och framstående karriär som folkrättsjurist med uppdrag i bland annat Förenta nationernas sanningskommission för El Salvador, Förenta nationernas kommitté för mänskliga rättigheter och Internationella domstolen i Haag.

Han har även haft stora akademiska framgångar och verkar som Lobingier-emeritusprofessor i komparativ rätt och rättsvetenskap vid George Washington University Law School, där han har undervisat i folkrätt och mänskliga rättigheter.

I sina memoarer Pojken som överlevde Förintelsen har han berättat om sina erfarenheter som överlevare från koncentrationslägren i Auschwitz och Sachsenhausen och hur det legat till grund för hans gärning.

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium.