"Vi får inte tappa vårt analoga tänkande"

Vilka utmaningar och möjligheter väntar Juseks medlemmar till följd av digitaliseringen? Frågan diskuterades under en heldag med styrena för Juseks professionsföreningar samt representanter från förbundsstyrelsen och studerandesektionen.

– Det är ett av de ämnen professionsföreningarna efterfrågat eftersom digitaliseringen påverkar så mycket. I första hand arbetslivet men även samhället i övrigt. Så syftet med dagen var att välja ett ämne som har mycket stor betydelse för arbetsmarknaden och samhället i stort, säger Catharina Klåvus, förbundsjurist på Jusek och ansvarig för professionsföreningen för jurister.

Föreläsare och ansvarig för workshops var Charlotta Kronblad. Hon har tidigare själv jobbat som jurist, men forskar nu på Chalmers där hon bland annat tittat på affärsmodeller och organisationsstrukturer på juristbyråer. Under dagen diskuterades bland annat användningen av artificiell intelligens och vilka frågeställningar det för med sig.

Läs mer: Nya jobb i spåren av digitaliseringen

– Man använder redan robotar, även om det ännu inte är så utbrett i Sverige, som tar fram rättsfall med mycket högre precision än när juristerna själva sitter och slår i rättsdatabanken. Mer erfarna jurister ser ofta det som en tillgång, inte minst med tanke på tidsbesparingen. Yngre jurister kan se det som en fara att enklare arbetsuppgifter försvinner eller minskar i omfattning, säger Catharina Klåvus.

– Å andra sidan så vet vi ju inte hur utvecklingen kommer att påverka arbetet. Det kan hända att yngre jurister i stället får mer avancerade uppgifter att arbeta med. Allt går att applicera även på exempelvis ekonomer och Juseks övriga yrkesgrupper och förstås på arbetslivet i övrigt.

Det var dock få som hade de här farhågorna, utan flertalet av deltagarna såg snarare fördelarna:

– Det som är positivt är att man får mer tid över för svårare uppgifter, det blir mer tid till förberedelser och det blir rätt från början. Ett digitaliserat system kan vara ett sätt att öka rättssäkerheten och ge mer likvärdig handläggning. Att införa mer digital teknik kan i sin tur föra med sig att yrkesrollen kan komma att förändras så att man blir tvungen att utveckla andra kompetenser. Samarbetet över yrkesgränserna kommer sannolikt att behövas i större utsträckning. Detta gäller inte minst mellan jurister och it-akademiker.

– Det kommer förmodligen att bli fler Skype-möten. Och det kan vara bra för många situationer, men allt kan man inte avhandla över Skype. Samtidigt som digitaliseringen finns och ska ses som ett positivt inslag för att underlätta arbetet, kommer det personliga mötet att behövas och säkert också alltjämt vara en konkurrensfaktor. Så mycket kommer att fungera alldeles utmärkt digitalt, men vi får inte tappa vårt analoga tänkande och de mjukare värdena, säger Catharina Klåvus.