Telejätten införde nolltolerans-klausul

Tele2 har tagit fram en klausul som ger företaget rätt att säga upp avtal med samarbetspartners som inte arbetar aktivt med jämställdhet.

Mycket prat, men få konkreta åtgärder. Det var anledningen till att Tele2 tog fram en klausul som ger företaget rätt att säga upp avtal med samarbetspartners som inte arbetar aktivt med jämställdhet.  "Tele2-klausulen är inte svaret på allt, men säkerställer att frågor kring diskriminering och trakasserier diskuteras på alla nivåer", säger kommunikations- och marknadsdirektör Åse Holmberg.

Åse Holmberg berättar att hon blev mycket berörd av alla vittnesmål som publicerades i samband med de olika metoo-uppropen under hösten och vintern 2017/2018.

– Det kom många upprop, men det lades få konkreta förslag på åtgärder. Jag började därför fundera på hur vi skulle kunna bidra. Sedan tidigare har vi på Tele2 visselblåsarfunktioner, uppförandekoder och liknande, men vi har inte reglerat vårt samarbete med andra företag. Jag satte mig därför med de konsultbyråer som vi på kommunikations- och marknadsavdelningen arbetar tätt tillsammans med för att prata om vår gemensamma arbetsmiljö. Därefter konstruerade vi ett tillägg till våra avtal, som vi kallar Tele2-klausulen. 

– Den går bland annat ut på att båda parter förväntas arbeta aktivt mot diskriminering, för jämställdhet och ha nolltolerans mot alla typer av trakasserier. Båda parter har ett ömsesidigt ansvar och har rätt att avbryta samarbetet om den andra parten inte agerar på oegentligheter.

Ni kunde väl även tidigare säga upp avtal om ni tyckte att en samarbetspartner agerade felaktigt?

– Jo, men den nya klausulen innebär att vi kan säga upp avtalet på 30 dagar, vilket har en stark påverkanskraft. I vår bransch har avtalen i allmänhet längre uppsägningstider än så.

Har klausulen haft någon effekt?

– Den har haft stor effekt. Framför allt har vi börjat diskutera den gemensamma arbetsmiljön, vilket vi inte gjort på samma sätt tidigare. Vi pratade mycket om vad vi skulle göra, betydligt mindre om hur vi ska göra det. Klausulen gör också att vi vid avtalsförhandlingar, på ett helt annat sätt än tidigare, diskuterar frågor kring diskriminering och liknande.

– Vi tror inte att Tele2-klausulen är svaret på allt. Men det är ett viktigt steg som kommer att sätta frågan på agendan och säkerställa att den hela tiden diskuteras på ledande nivåer. Du ser olika saker beroende på vilka glasögon du har på dig.

Har det inträffat några händelser som gör att ni har utlöst klausulen?

– Nej. Men det innebär inte att vi är förskonade. Jag tror att det rent generellt är ganska få fall som rapporteras jämfört med vad som inträffar. Min bild är att det krävs ganska mycket för att någon ska rapportera eller göra en visselblåsaranmälan.

– Inte minst metoo-uppropen visar att det knappast finns någon kvinna som inte själv har varit utsatt för något eller känner någon som varit det.


Läs också:
Ett år med metoo
Forskaren: Ställ högre krav vid upphanding 
Mycket snack men liten verkstad
"Jämställdhet är en konkurrensfördel"