Mycket snack men liten verkstad

Metoo har satt frågan på agendan – men nu krävs konkreta planer, menar Maja Stridsberg.

Det räcker inte att bara prata om jämställdhet för att få till stånd förändringar. "Det krävs också mätningar, konkreta mål och planer. Tyvärr saknas det på många håll", säger seniorkonsulten Maja Stridsberg på PR-byrån Westander.

Hon var en av initiativtagarna till reklam-, PR- och kommunikationsbranschens gemensamma metoo-upprop #sistabriefen som publicerades i november i fjol.

– Sedan dess har det hänt ganska mycket och på samma gång ganska lite. Initialt var det stor aktivitet. Det var som en våg som sköljde över branschen. Många byråer svarade på uppropet och förklarade att detta var något som de skulle arbeta aktivt med. Flera branschorganisationer var väldigt aktiva i början. Men sedan har det blivit ganska tyst, säger Maja Stridsberg.

– Metoo har dock lett till en ökad medvetenhet på många byråer om de här frågorna, vilket är positivt. Det förs bra samtal och många känner sig stärkta. Jag tror att det i dag är fler än tidigare som vågar säga ifrån och lyfta problem som finns på deras arbetsplats. Folk känner att de inte är ensamma. Det försvinner inte bara för att hypen kring metoo har avtagit.

Enligt en undersökning från Add Gender anser knappt var tredje medarbetare på de 41 byråer som i år deltog i Guldvågen, en årlig tävling som delar ut pris till den mest jämställda kommunikationsbyrån, att deras byrå reagerat på #sistabriefen och arbetar strategiskt med frågan genom att involvera alla i förtaget.

– Det är ett svagt resultat. Samtidigt kan man fundera på hur det ser ut bland övriga byråer med tanke på att de som deltar i Guldvågen rimligen är branschens crème de la crème på jämställdhetsområdet.

Finns det en risk för att metoo ”blåser över”?

– Jag tror inte det. Kulturellt har det trots allt hänt en del. Strukturellt är jag osäker på hur mycket som har förändrats. Det är nu viktigt att både enskilda byråer och branschen i stort går vidare med mätningar, konkreta mål och planer. 

Varför mätningar?

– För att veta vad som bör göras måste man först ta reda på hur verkligheten ser ut. Jag rekommenderar därför alla arbetsgivare att låta medarbetarna recensera företagets jämställdhetsarbete och det förebyggande arbetet när det gäller sexuella trakasserier. Är detta en jämställd arbetsplats eller är det inte det? Svaren pekar ut riktningen för det fortsatta arbetet.

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste undersökning är det betydligt vanligare att personer med osäkra anställningar är utsatta för sexuella trakasserier än personer med trygga anställningar.

– Min uppfattning är att det är hög konkurrens om jobben i kommunikationsbranschen, vilket leder till en rädsla för att lätt kunna bli ersatt. Obetald praktik är inte heller ovanligt. Det bäddar för skeva maktförhållanden och kan bidra till en kultur där medarbetarna inte riktigt vågar protestera. Det är ju inte så lätt att säga ifrån om det kan kosta ens jobb och inkomst. Jag är därför övertygad om att trygga anställningsförhållanden är en nyckel till att göra den här branschen bättre.


Läs också:
Ett år med metoo
Forskaren: Ställ högre krav vid upphanding 
Telejätten införde nolltolerans-klausul
"Jämställdhet är en konkurrensfördel"