”Jämställdhet är en konkurrensfördel”

Jämställdhetsarbete är bra för affärerna och gör det lättare att rekrytera bra personal, menar Tobias Franzén, vd för The Amazing Society.

Jämställda arbetsplatser är bra för affärerna. Det menar Tobias Franzén som är vd för reklambyrån The Amazing Society. "Systematiskt jämställdhetsarbete gör det dessutom lättare att rekrytera bra personal, både kvinnor och män."

I våras utsågs byrån till vinnare i Guldvågen, en jämställdhetstävling bland kommunikationsbyråer i Sverige. 41 byråer deltog.

– Guldvågen går till den byrå i Sverige som är bäst på att ta tillvara, lyfta och belöna de anställdas kompetens oavsett kön, säger Ellinor Ekström som är en av Guldvågens grundare.

Tobias Franzén berättar att The Amazing Society länge försökt arbeta systematiskt med jämställdhetsfrågor.

– Vi har skapat en organisation som uppvisar en ganska god grad av mångfald hos våra medarbetare när det gäller perspektiv, bakgrund och kompetens. Vi försöker att ha ett språk och en kultur som gör att olikheter uppmuntras, avvikande åsikter tolereras och att medarbetarna har goda möjligheter att träda fram i sin fulla kapacitet.

Är jämställdhet en framgångsfaktor?

– Absolut. Har man en kultur som gör det svårare för en viss grupp människor att komma till sin rätt, till exempel kvinnor, är det en massa kompetens som går till spillo. Fel människor befordras och rekryteras. När alla kommer till tals blir leveranserna bättre. Jämställdhet är därför en konkurrensfördel.

Tobias Franzén säger att en viktig del av företagets jämställdhetsarbete – förutom satsningar på bland annat ledarskapsutveckling, jämställdhetscoachning och återkommande personalutbildningar inom intersektionalitet och normkritik – är den så kallade inkluderingskommittén.

– Den består av fyra medarbetare som inte har personalansvar och som väljs av personalen. Uppdraget är att fristående från ledningen driva jämställdhets- och inkluderingsfrågor inom företaget.

– Vi försöker också systematiskt utvärdera oss själva och våra produktioner, till exempel när det gäller de medverkandes kön, ålder och etnicitet eller hur kvinnor porträtteras i förhållande till män.

Har ert ett jämställdhetsarbete haft någon kommersiell effekt?

– Jag tror att det är bra för intäkterna, även om det är svårt att mäta. Vårt sätt ett arbeta med jämställdhetsfrågor gör att vi kan gå till marknaden och säga att detta är en kompetens man får om man anlitar oss. I och med det tror jag att vi blir mer valbara. 

– Kunder kommer i större utsträckning aktivt söka efter leverantörer som har den här kompetensen och dessutom kan bevisa det. Kanske kommer de till och med vara beredda att betala extra för det.


Läs också:
Ett år med metoo
Forskaren: Ställ högre krav vid upphanding 
Mycket snack men liten verkstad
Telejätten införde nolltolerans-klausul