Forskaren: Ställ högre krav vid upphandling

Myndigheter kan snabba på företagens jämställdhetsarbete.

Genom att ställa rätt krav vid upphandlingar kan myndigheter snabba på företagens jämställdhetsarbete.

– Upphandling är ett viktigt verktyg för att driva på arbetet mot socialt hållbara arbetsplatser, säger Jeaneth Johansson som är professor i företagsekonomi vid Luleå tekniska universitet och högskolan i Halmstad.

Stat, kommun och annan offentlig verksamhet är stora beställare av varor och tjänster och har goda möjligheter att ställa tuffa krav på sina leverantörer.

– Det gäller för företagen att anpassa sig och sina affärsmodeller efter kundernas krav. De företag som inte gör det kommer inte att finnas kvar på sikt, säger Jeaneth Johansson.

– Myndigheterna har en viktig roll när det gäller att förändra strukturer och styra mot ett mer socialt hållbart samhälle där vi bättre tar tillvara resurser och kompetens. Upphandling är ett viktigt verktyg i det arbetet.

Klarar myndigheterna det i dag?

– Nej, inte i tillräckligt stor utsträckning. Många arbetar med att försöka få in krav på jämställdhet och social hållbarhet i sina beställningar, andra gör det inte. Mycket handlar om kunskap och beställarkompetens. Samtidigt är det inte alltid så lätt att veta vilka krav man ska ställa.

– Jag tror att det är en minoritet av myndigheterna som arbetar med detta på ett strukturerat sätt. Många har dessutom ett alldeles för snävt fokus på vad exempelvis jämställda arbetsplatser innebär. 

Hur då?

– Fler kvinnor i beslutande rum leder inte per automatik till ökad jämställdhet, även om det är ett jätteviktigt första steg. Det finns massor av strukturer under ytan som man också måste arbeta med, till exempel vem som i verkligheten bestämmer vad.

Jeaneth Johansson säger att det är viktigt att alltid utgå ifrån vilken kompetens som krävs för ett visst uppdrag.

– Det är A och O. Annars är risken stor att kvinnor bara blir galjonsfigurer.


Läs också:
Ett år med metoo
Mycket snack men liten verkstad
Telejätten införde nolltolerans-klausul
"Jämställdhet är en konkurrensfördel"