Statistik: Män sämre på vardagsmotion

Nästan hälften av alla anställda tycker att de får för lite motion – och särskilt illa ställt är det bland männen.

Det är företaget Avonova som på uppdrag av arbetsgivare runt om i Sverige har kartlagt motionsvanor hos närmare 30000 anställda. Resultatet visar att 45 procent anser att de får för lite motion – och att en av tio aldrig ägnar sig åt vardagsmotion som promenader eller cykelturer.

Undersökningen visar också på stora skillnader mellan könen. Dubbelt så många män som kvinnor avstår helt och hållet från vardagsmotion och bara 15 procent av männen ägnar sig åt vardagsmotion fler än fem gånger per vecka. Det ska jämföras med kvinnorna där 23 procent cyklar eller promenerar fem gånger i veckan.

– Att röra på sig regelbundet är livsviktigt för både kroppen och hjärnan. Den som är fysiskt aktiv orkar med sitt arbete bättre, och vi vet dessutom att risken för långvarig sjukskrivning är nära kopplad till hur mycket vi rör oss, säger Sofia Åström Paulsson, chefsläkare på Avonova.

Hon anser att motion bör bli en mer naturlig del av vår jobbvardag. Arbetsgivare kan underlätta för medarbetarna att röra på sig mer, exempelvis genom skattefria förmåner som friskvårdsbidrag eller genom att ordna gemensam motion.

– Vi behöver få in mer rörelse under arbetsdagen, eftersom vi tillbringar så stor del av vår vakna tid på jobbet. Därför måste arbetslivet organiseras så att medarbetare rör sig mer även på arbetsplatsen.