Fråga experten: Hur får jag koll på pensionen?

Hur ska jag göra för att få koll på läget, undrar en medlem som både jobbat som konsult i egen firma och som anställd. Pensionsexperten ger sina bästa råd.

Ända sedan jag slutade plugga har jag omväxlingsvis jobbat som konsult i egen firma och som anställd – ibland på företag med kollektivavtal och ibland inte. I och med det känner jag att jag inte har något grepp om min samlade tjänstepension. Hur ska jag göra för att få koll på läget?

Svar: För att få koll på din pensionssituation, och särskilt tjänstepensionen, är mitt tips att du loggar in på Min Pension. Där får du en samlad överblick över vad du hitintills tjänat in. Du ser den allmänna pensionen, den kollektivavtalade tjänstepensionen och eventuellt privat pensionssparande (om du registrerat det hos Min Pension). 

Om du inte kan se all tjänstepension som du har tjänat in kan det bero på att den inte är inrapporterad av bolaget som du har valt för att förvalta ditt pensionskapital. Ytterligare anledningar kan vara att bolaget inte har samarbete med Min Pension eller att din tidigare arbetsgivare inte betalat in dina pensionspremier. Oavsett vad anledningen kan vara, kontakta bolaget eller arbetsgivaren och se till att uppgifterna blir rättade. Har bolaget inte samarbete med Min Pension kan du registrera aktuellt pensionskapital själv.

Använd dig av möjligheten att göra pensionsprognoser på Min Pension för att få en uppfattning om storleken på din framtida totala pension utifrån olika förutsättningar, såsom nuvarande lön, vid vilken ålder du planerar att ta ut dina olika pensionsdelar och under hur lång tidsperiod uttagen ska vara. Du kan laborera på många olika sätt för att se hur din framtida pension påverkas av de val du gör. 

Nu när du fått koll på din samlade pension, vad tänker du? Behöver du ändra något? Vad kan du påverka direkt och vad kan du påverka längre fram? Hur mycket önskar/behöver du i framtida pension? Under din tid som konsult, hur hanterade du pensionsfrågan då? Vilken bolagsform använde du dig av? Tog du ut lön som du betalade skatt på? Tog du höjd för att ditt arvode även bör täcka tjänstepension inklusive riskförsäkringar? 

Oavsett vilka svar du ger på frågorna är de bra att ha med sig i det framtida yrkeslivet! Pensionsmyndighetens webb har information avseende egenföretagares pension om du behöver mer kunskap. 

Ytterligare sätt att få koll på din tjänstepension är att du årligen, i samband med att värdebeskeden skickas från valcentralen/administrationsbolaget eller banken/försäkringsbolaget etcetera, kontrollerar att samtlig information stämmer. Är rätt lön anmäld? Har du anpassat efterlevandeskydden efter din nuvarande livssituation? Tänk på att kontrollera med Skatteverket om du har möjlighet till avdrag för eventuellt privat inbetald pensionsförsäkring.

Jag själv brukar alltid kolla min pensionsekonomi i samband med att jag deklarerar, det är en bra rutin som fungerar för mig. Lycka till! 

Åsa Harvig Göthberg, pensionsexpert på Jusek