Fler svenskar byter arbete

Allt fler byter jobb. Fortsätter trenden är vi snart uppe i nivåerna från 80-talet.

Enligt siffror från SCB har rörligheten på arbetsmarknaden inte varit så här stor på 30 år. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt har varannan person bytt arbetsplats inom fem år.

– Nu bygger man sitt CV genom att få andra och bättre jobb, säger Agneta Tjernström Lustig, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen i Umeå, till SVT Västerbotten.

I genomsnitt stannar en anställd fem år på en och samma arbetsplats. Siffrorna från SCB visar att knappt 700000 svenskar bytte jobb under en ettårsperiod 2015–2016. Det är mer än dubbelt så många som 1993–1994.

Flest jobbytare noterades dock under 1988–1989 då över 700000 eller 16,6 procent av alla förvärvsarbetare bytte jobb.