Fler kvinnor för lönehöjning på nya jobbet

Över 30 procent av Trygghetsrådets kunder som får nytt jobb går upp i lön och får en högre befattning. Framför allt gäller detta kvinnor.

Trygghetsrådets rapport från tredje kvartalet visar att arbetsmarknaden fortsatt är väldigt god för tjänstemän. Mellan juli och september sjönk antalet uppsägningar med tre procent. Hittills i år har drygt 7 500 personer sökt stöd hos TRR och nio av tio aktivt arbetssökande uppsagda tjänstemän kunde gå vidare till ny anställning (83 procent) eller till att starta eget (7 procent).

Ofta går det bra för de som går vidare efter att ha fått stöd av TRR, och särskilt för kvinnorna. Av dem som fick nytt jobb var andelen kvinnor som fick högre eller lika hög lön på nya jobbet 36 procent. Motsvarande siffra för män var 33 procent. Andelen kvinnor som fick högre eller lika hög befattningsnivå var 43 procent. För män låg siffran på 39 procent.

– Sedan i våras, då vi började följa upp löneskillnader och befattningsnivå för män och kvinnor på nytt jobb, ser vi att kvinnor i högre utsträckning än män får samma eller högre lön och befattning. Om det betyder att vi närmar oss en större jämställdhet mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ger inte vår statistik svar på. Men det är siffror vi gläds åt, säger Lennart Hedström, vd på TRR.

Även andelen uppsagda tjänstemän över 50 år som får nytt jobb ökar. I gruppen 50 till 59 år är ökningen 9 procent och i gruppen över 60 år är ökningen 33 procent.

– Det är svårt att hitta en period i Sverige när vi hade så stark arbetsmarknad och en sådan fördel för arbetstagarna än vi har just nu. Tjänstemän och hela Sverige mår bra av rörlighet på arbetsmarknaden, säger Lennart Hedström.