Fler jobbar fram till 65

Förbättrad hälsa och ändrat förtidspensionssystem gör att fler deltar längre i arbetslivet. Men normen att pensionera sig vid 65 är fortfarande stark.

IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, har studerat hur äldres förutsättningar att arbeta har förändrats under de senaste 50 åren. Särskilt de senaste 20 åren syns en kraftig ökning av äldre som är kvar på arbetsmarknaden. 

För män i åldersgruppen 60–64 ökade arbetskraftsdeltagandet från 55 procent i slutet av 1990-talet till 75 procent 2017. För kvinnor i samma åldersgrupp låg arbetskraftsdeltagandet på cirka 70 procent 2017.

Förändringen av förtidspension till sjukersättning under 1990-talet bedöms av forskarna som betydelsefull för förändringen.

– Tidigare fanns det ett drag av arbetsmarknadspolitik i den här försäkringen. Personer kunde bli förtidspensionerade för att lämna arbetskraften. Det har vi inte kvar i dag. Tillsammans med att det införts striktare hälsokrav ser vi att fler är kvar, säger Lisa Laun, forskare vid IFAU och en av flera rapportförfattare.

Trots detta bedöms normen att pensionera sig vid 65 år som fortsatt stark och det är förhållandevis få som jobbar vidare efter det. I åldersgruppen 65-69 år är det 25 procent av männen och 20 procent av kvinnorna. Här ser forskarna en potential för ökad sysselsättning.