Checklista ska motverka sexuella trakasserier

En ny checklista ska hjälpa chefer och fackliga ombud att förhindra sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Det är föreningen Prevent som tillsammans med arbetsmarknadens parter tagit fram listan som är gratis att använda. Till den kommer också exempel på policy, handlingsplan, information om vad man kan göra när något hänt och en enkät för att följa upp medarbetarnas upplevelser.

– Verktyget är ett bra sätt att komma igång. Checklistan går igenom det man ska ha på plats i form av rutiner och processer. Sedan blir det lättare att ta nästa steg, bli mer konkret och till exempel med hjälp av enkäten kartlägga hur riskerna i verksamheten ser ut. Genom att arbeta förebyggande på det här sättet blir arbetsklimatet bättre och du kan dessutom vara säker på att du följer reglerna, säger Lisa Rönnbäck som är projektledare på Prevent i ett pressmeddelande.

Innehållet i webbverktyget utgår från diskrimineringslagstiftningen och föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.