Svag löneutveckling trots högkonjunktur

Löneökningarna under de senaste åren har varit låga i förhållande till konjunkturläget, konstateras i en ekonomisk kommentar från Riksbanken.

Näringslivet rapporterar om stor arbetsbrist inom en lång rad branscher och arbetslösheten är lägre än på nästan tio år. Caroline Flodberg, som har skrivit den ekonomiska kommentaren, menar att detta borde innebära att arbetstagarna har en stark position i löneförhandlingarna gentemot sina arbetsgivare.

Men de löneökningar som man normalt kan se vid högkonjunkturer och hög efterfrågan på arbetsmarknaden har i stor utsträckning uteblivit. En förklaring är att lönerna utöver avtalen mellan arbetsmarknadens parter har utvecklats svagt under en längre tid. 

Enligt lönestatistiken lönar det sig fortfarande att byta jobb. Siffror från åren 1998 till 2016 visar att den som byter jobb i snitt har tre procentenheter bättre löneutveckling. Premien varierar dock, exempelvis är den större ju högre utbildning individen har. Det är också vanligare med större premier i unga år.

Enligt skriften pekar dessa fakta mot att det är den lokala lönebildningen för de personer som inte byter jobb som förklarar den dämpade löneutvecklingen.