Stor risk för hot mot statsanställda

Risken för trakasserier, hot och våld mot anställda på statliga myndigheter är utbredd. Det visar en undersökning från Statskontoret.

Nära 90 procent av de 165 myndigheter som deltog i undersökningen anser att det finns en risk att anställda utsätts i tjänsten.

Högst bedöms riskerna vara på större myndigheter med omfattande medborgarkontakter och där arbetsuppgifterna kan påverka enskilda medborgares liv. Till exempel statsanställda som jobbar med tillsyn och kontroll liksom anställda inom rättskedjan, vid länsstyrelserna och lärosätena.

På en tredjedel av myndigheterna upplever man att det har blivit vanligare med trakasserier, hot och våld under de senaste fem åren.

– De stora riskerna för trakasserier, hot och våld mot statsanställda kräver att myndigheterna arbetar aktivt för att minska utsattheten, säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren.

De flesta myndigheter arbetar aktivt med förebyggande åtgärder. Några av utmaningarna, som lyfts fram, är att nå ut med information om riktlinjer och rutiner. Den komplexa gränsdragningen mellan rollen som privatperson och tjänsteman gör också att hot via internet och sociala medier anses särskilt svåra att förebygga.

I rapportern konstaterar man också att det är få polisanmälda incidenter som leder till åtal, vilket i sin tur kan få till följd att färre polisanmäler.


Läs mer: 
Hot och våld vardag för rättsväsendets anställda