Stöd från a-kassan ökade i augusti

Arbetslösheten bland medlemmarna i Akademikernas a-kassa fortsätter långsamt att stiga.

8 300 medlemmar fick ersättning i augusti, vilket är den högsta siffran sedan september 2016. Antalet som är anmälda på Arbetsförmedlingen som arbetslösa är också fortsatt högt jämfört med både 2016 och 2017. Enligt a-kassan tyder detta på att arbetslösheten bland akademiker kommer att bestå de närmaste månaderna.

Ökningen syns även i den totala ersättningen som betalades ut i augusti – knappt 134 miljoner kronor – vilket är en ökning med tio miljoner kronor jämfört med 2017.

Högst är arbetslösheten i Skåne och lägst är den i Jönköpings län.

Samtidigt visar statistiken från Akademikernas a-kassa att det är färre som deltar i olika program. De bakomliggande orsakerna är oklara.

Även bland Juseks medlemmar ökade antalet personer som får arbetslöshetsersättning, om än från en låg nivå. 580 förbundsmedlemmar fick ersättning i augusti, vilket motsvarar 1,1 procent av alla medlemmar. Den siffran ska jämföras med motsvarande period i fjol då 0,9 procent av Jusekmedlemmarna fick ersättning.