Sänkta krav viktigast för att minska risken för utbrändhet

Det bästa för att minska risken för utbrändhet i jobbet är att sänka kraven. Det visar en studie gjord vid Linköpings universitet.

Forskare vid Linköpings universitet har tillsammans med forskare i Toronto analyserat enkätsvar från 1 700 personer gällande utbrändhet och arbetsmiljö. Deltagarna i enkäten har vitt skilda jobb med olika villkor, inkomst och utbildningsnivåer.

Resultaten visar att ett gott socialt stöd och handlingsutrymme visserligen är viktigt, men att det inte räcker för att uppväga den negativa effekten av höga krav. Om utbrändhet ska förebyggas så måste arbetsgivarna först sänka kraven.

– Det finns inte mycket stöd för antagandet att det går att kompensera höga krav med att de anställda har goda möjligheter att bestämma över sitt arbete eller har ett gott socialt stöd där. Vår studie bekräftar att det är något av en bekväm myt, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl, psykolog som disputerat vid Linköpings universitet med en avhandling om hälsofrämjande förutsättningar i arbetet, i ett pressmeddelande på universitets webbplats.

Hon och hennes kollega Christian Ståhl, biträdande professor i arbetslivsinriktad rehabilitering, betonar att det är möjligt för arbetsgivare att via samtal och enkäter att ta reda på hur medarbetarna upplever arbetssituationen och ser på de krav som finns.

– Minska mängden arbetsuppgifter eller arbetstempot för dem som signalerar att de har för mycket att göra. Effektivisera inte bort tid för raster. Det antas ibland att ett högt arbetstempo i sig skulle vara något motiverande. Men dagens arbetsliv är krävande. Att öka kraven utgör en stor risk för utbrändhet och är inte nödvändigt för att medarbetare ska känna sig motiverade och tycka om sitt arbete, säger Anna-Carin Fagerlind Ståhl.