Samtalsgrupper på jobbet förebygger utbrändhet

Personer som befinner sig i riskzonen för att gå in i väggen mår bättre av att få utbyta erfarenheter med kollegor i samma situation. En nyligen genomförd studie visar samtalsgrupper gör att man upplever en lägre grad av depression och ångest.

– Utmattningssyndrom och sjukskrivning skapar mycket lidande för den som drabbas. Reflekterande kollegiala samtalsgrupper mot utmattning kan vara en effektiv preventiv insats för att minska graden av sjukskrivning, Ulla Peterson, lektor i vårdvetenskap på Linnéuniversitet.

Linnéuniversitetet har med Sveriges Kommuner och Landsting i ett gemensamt projekt utbildat handledare från företagshälsovård och HR-avdelningar. De satte sedan samman samtalsgrupper där anställda inom olika yrkesområden och från olika arbetsplatser träffades en gång i veckan under drygt två månader, för att dela och diskutera sina problem.

– Den här metoden kan verkligen göra skillnad. Att någon lyssnar kan betyda mycket för minskade nivåer av stress, och det kan dessutom få ringar på vattnet på arbetsplatsen. I en grupp där det framkommit att cheferna varit för lite närvarande på arbetsplatsen tog man tag i problemet direkt och organiserade om, så att det blev färre anställda per chef, säger Ulla Peterson.