Osjälviska personer får högre lön

Du tjänar på att dra ner på egot. Det verkar vara slutsatsen i en ny studie som pekar på att generösa människor får fler barn och tjänar mer pengar.

Det är lätt att tro att själviska personer är de som får högst lön. Men forskare vid Stockholms universitet, i samarbete med Institutet för framtidsstudier och University of South Carolina, visar att det inte stämmer. De har undersökt hur själviskhet relaterar till inkomst och fertilitet genom att studera attityder och beteenden och analysera data från europeiska och amerikanska databaser som mäter inkomst och barnafödande.

– Resultatet är tydligt både i amerikanska och europeiska data. De mest osjälviska får flest barn och de måttligt osjälviska har högst lön. Och vi finner resultatet även över tid – de människor som är mest generösa vid en tidpunkt ökar mer i lön fram till nästa mätning, säger Kimmo Eriksson, forskare vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet och en av författarna till studien, i ett pressmeddelande.

Ett antagande är att bättre sociala relationer kan vara nyckeln till generösa människors framgång ur ett ekonomiskt perspektiv, men det är inte något som slås fast i denna undersökning.

– Framtida forskning kommer att få gräva djupare i orsakerna bakom att generösa tjänar mer, samt om sambandet mellan osjälviskhet, högre lön och fler barn finns även i andra delar av världen. Och man kan ju diskutera hur osjälviskt det egentligen är att skaffa fler barn, säger Kimmo Eriksson.