Så gör ni det mesta av mentorskapet

Frank Ekelund är en av författarna bakom "Kliv in – Handbok för mentorer och adepter i mentorskapsprogram för utrikesfödda". Två av hans tips för att lyckas med mentorskapet är att bygga en relation och prata om era förväntningar.


Utrikes födda har lika ofta en akademisk utbildning som de som är födda i Sverige, men är i högre utsträckning arbetslösa. En förklaring är att jobben i 60 procent av fallen förmedlas via kontakter.

Därför startade Jusek sitt mentorprogram för invandrade akademiker 2010 tillsammans med Stockholm stad och en yrkesinriktad språkskola. Ett av syftena var att hjälpa invandrade akademiker med något som de saknade – kontakter. Förra året lanserade Jusek också handboken Kliv in. 

– I dag förmedlas sex av tio jobb via kontakter och en av de största utmaningarna som ny i ett land är att kontaktnätet är litet. Ett bra genomfört mentorskap ökar nätverket och ger relevanta kontakter, säger Frank Ekelund, personalvetare på konsultföretaget Takeachange och en av författarna bakom boken. 

Utvärderingen av mentorsprogrammet visar att närmare 400 jurister, ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, systemvetare och kommunikatörer har deltagit. Av dem har 78 procent fått minst en användbar referens vid jobbsökande, 48 procent har blivit kallade på arbetsintervju och 76 procent har utvidgat sitt nätverk.

Vad bör man tänka på för att lyckas med sitt mentorskap?

– Det finns flera saker, men för att lyfta några av de viktigaste skulle jag säga: Investera tid i att bygga en relation, det vill säga lär känna varandra innan ni blir för uppgiftsfokuserade. Ta till er rollfördelningen mentor och adept emellan så att samarbetet blir bra. Prata om era förväntningar och mål. Träffas kontinuerligt och ofta. Och som mentor: Bjud på kontakter.

Vad är mest givande med att vara mentor ?

– Nästan alla mentorer som deltar upplever det som meningsfullt att kunna bidra till och underlätta integrationen. Att faktiskt kunna göra något i praktiken för någon av alla de människor som kommit till Sverige. Dessutom får de förståelse för arbetsmarknadens mekanismer och utvecklar kompetens i att vara mentor, men det mest givande i sig är att uppdraget som mentor är meningsfullt.

Boken Kliv in har Frank Ekelund skrivit tillsammans med personalvetaren Johan Welander från Thinkandact. Bokens syfte har varit att förenkla för fler arbetsgivare eller organisationer att hjälpa till, berättar Frank Ekelund.

– Det är två handböcker i en. En del för anordnare av mentorprogram, en del för mentorer och adepter. Boken innehåller råd, tips och fallgropar. Både för att planera och genomföra mentorprogram samt för att delta i mentorprogram som adept eller mentor och få ut så mycket som möjligt av det. Boken lyfter också fram samhällsvinsterna med mentorskapsprogram.