Flera nyheter i Justitiapriset

Metoo gör avtryck i årets Justitiapris. Det berättar Sofia Andersson, som är ny ordförande.

Foto: Pressbild


Prisets grundades 2016 av Louise Meijer som tyckte att den affärsjuridiska advokatbyrå som jobbar bäst med jämställdhet förtjänar att uppmärksammas positivt.

I höst har hon lämnat över ledarrollen till Sofia Andersson, 23 år, som visserligen har ett studieuppehåll just nu men annars läser till jurist i Umeå. Där var hon också studentambassadör för priset tillsammans med Lowisa Fagerudd som nu sitter i styrelsen även hon.

– Det kändes viktigt att faktiskt påverka den bransch jag själv och mina klasskompisar vill verka i. När möjligheten kom att ta över som ordförande kändes det helt rätt, det är en självklarhet att kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor. Det är verkligen något jag är beredd att lägga ner min fritid på, det är en så pass avgörande fråga för både de som verkar i branschen nu och för de som ska in i den i framtiden.

Förutom Sofia Andersson och Lowisa Fagerudd finns även Sarah Ullmark, som är juriststudent i Göteborg, i styrelsen. Arbetet underlättas av studentambassadörer på de flesta universitet, men man söker fortfarande ambassadörer i Örebro, Karlstad och Umeå.

Ni har en ny priskategori för i år. Kan du berätta om den?

– I år instiftar vi Årets Justitia. Till den kategorin kan både juriststudenter och jurister nominera en person som gjort insatser för jämställdheten i juristvärlden. Det kan till exempel vara en lärare, rekryterare, chef eller kollega. Vi kommer i vår alltså att dela ut pris både till en advokatbyrå och till en person som gjort och gör stora insatser.

Det står på er hemsida att ytterligare nyheter väntar. Vilka?

– I enkäten som skickas ut till byråerna, och som urvalet baseras på, kommer vi att fortsätta följa upp arbetet med metoo, så det blir en del nya frågor. Dessutom kan ni räkna med några nya namn i juryn.