Juseks styrelse vill bilda nytt förbund med Civilekonomerna

Juseks förbundsstyrelse har fattat ett inriktningsbeslut om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna. Ambitionen är att stärka medlemsnyttan. I maj säger fullmäktige sitt. "Tiden är rätt", säger Juseks ordförande Sofia Larsen.

Juseks styrelse har röstat igenom en viljeinriktning om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Civilekonomerna. En sammanslagning skulle ge Sveriges åttonde största fackförbund – och Sacos näst största – med över 130 000 medlemmar. 

– Vi tar det här steget för att tiden är rätt. Det handlar om två starka förbund med bra varumärken. Jusek är i en fas där vi är attraktiva som medlemsförbund för förtroendevalda och vi ökar dessutom i medlemsantal. Men ska vi klara oss framåt och möta de frågor kring medlemsnytta och konkurrens vi ser behöver vi kraftsamla i ett gemensamt förbund, säger Sofia Larsen. 

Civilekonomerna tillhör Saco och organiserar akademiskt utbildade ekonomer. I dag har man ungefär 44 000 medlemmar. 

– När jag tittar på hur vi är organiserade inom Saco, ser jag att det inte är det bästa sättet. Vi står inför så pass stora förändringar, inte minst med digitaliseringen, att vi behöver bli större om vi ska klara av att utvecklas och företräda våra medlemmars intresse på bästa sätt, säger Civilekonomernas ordförande Lee Wermelin. 

– Dessutom arbetar ekonomer som kår tvärfunktionellt, och de samarbetar med många av Juseks professioner. Ideologiskt ligger vi nära varandra.   

För att Jusek och Civilekonomernaformellt ska kunna bli ett förbund måste båda fullmäktige rösta igenom förslaget. Sedan krävs eventuellt ytterligare ett fullmäktigebeslut innan planerna sätts till verket. Juseks förbundsstyrelses ambition är att allt ska falla på plats under nästa år. 

– Styrelsen har tagit fram en viljeinriktning, men sedan behöver två fullmäktigebeslut fattas. Vi sätter ner foten och kommer att arbeta med frågan fram till det att fullmäktige tar sitt beslut, säger Sofia Larsen. 

För att förbereda inför fullmäktigebeslut och ett samgående börjar nu ett flertal arbetsgrupper att arbeta. Det handlar om att se över de operativa frågorna, men även hur till exempel värderingar, stadgar och politik skulle se ut i det nya gemensamma förbundet. 

– Vi vill tillsammans titta på hur vi blir den bästa partnern för våra medlemmar och tar vara på deras intressen på längre sikt. Det här är ett bra tillfälle att gå igenom båda förbundens styrkor, hitta nya idéer och öka innovationskraften, säger Lee Wermelin. 

Hur kommer medlemmarna att påverkas av beslutet?

– De kommer inte att påverkas någonting fram till det slutgiltiga beslutet tagits i fullmäktige, säger Sofia Larsen och fortsätter: 

– Men med en sammanslagning räknar vi med att bli starkare. I och med att vi ökar medlemsantalet kan vi kraftsamla i opinionsbildning och ekonomiskt, vi blir dessutom en tyngre förhandlingspart som har större chans att få igenom våra förslag.