Så gör vi: ”Nyckeln är att komma igång”

Några som funderar kring kompetensutveckling och hur man ska jobba med det inom organisationen är IT-konsultbolaget Curago. Strax innan sommaren tillträdde Anders Theodorsson som ny vd, och i samband med det ser ledningen över sina strategier inför framtiden.

Foto: Shutterstock/pressbild


– Kompetensutveckling är viktigt för oss och något vi ska satsa på, inte minst eftersom våra kunder förväntar sig att vi kan våra områden. Men samtidigt anställer vi inte juniora personer i dagsläget, de som jobbar här har en upparbetad kompetens – så vi behöver inte sätta någon i skolbänken. 

Hur arbetar ni med vidareutbildning i dag?

– I vår värld är det inte så lätt att vi bara kan skicka någon på kurs. Vi får också inom ramen för våra uppdrag hantera kompetensutvecklingen i dialog med konsulterna. Det kan till exempel handla om att någon vill få en annan typ av uppdrag eller kund för att bredda sig. 

Vad gör ni mer inom företaget?

– Vi försöker att vara med på föreläsningar och konferenser. Och vi ber våra konsulter att samla in och vara lyhörda för de trender och rörelser som de ser. Dessutom har var och en ett stort nätverk och vi bjuder ibland in personer som är duktiga inom ett område för att tala om det. 

– En annan del av vår målbild är att dela kompetens och försöka stötta varandra genom att prata om uppdrag och utmaningar, samt att dela med oss av våra erfarenheter. 

Vilka utmaningar ser ni?

– Jag tror att nyckeln är att komma igång – att vi får igång diskussionen och även talar om mänskliga utmaningar. Och att vi satsar på det tillsammans. Att utvecklas handlar inte bara om hjärngympa, utan också om att växa som människor.