Jakten på kunskap

I vissa branscher är konstant utveckling viktigt för att vara konkurrenskraftig. Ny teknik, nya regler och nya processer ställer konstanta krav på kompetens. Men hur möter man dem? Jusektidningen Karriär undersöker kompetensutveckling och lärande – och konstaterar att svaret är mer komplicerat än flotta konferenser och flashiga utbildningsverktyg.Att kompetensutveckla och hålla företagets kunskaper á jour nämns ofta som en utmaning på dagens ekonomiska spelplan. Det handlar dels om att möta omvärldens ökande krav och ständig förändring, dels om att vara en attraktiv arbetsgivare som står sig i konkurrensen om talangerna. Eller som Jon Ohlsson, arbetslivsforskare och professor vid Institutionen för pedagogik och didaktik på Stockholms universitet, uttrycker det: 

– Vi människor tillbringar så mycket tid på jobbet, så det är viktigt att arbetslivet ger goda möjligheter till lärande och utveckling. 

Han har arbetat med lärande i organisationer sedan 1990-talet och trots att kompetensutveckling ofta nämns som avgörande i dag, är han oroad över att det främst handlar om stora ord i stället för faktiska insatser. 

– Under de senaste åren har vi sett en tillbakagång till ett tayloristiskt synsätt på organisationer. Det handlar om specialisering, detaljstyrd organisering och outsourcing; att utforma manualer och instrument så att människor styrs till att utföra arbetet på ett givet sätt, säger han och fortsätter:

– Samtidigt som man talar om hur viktigt kompetensutveckling är, verkar man se det som något som ska tryckas på människor i olika slags system. Det skapar inte förutsättningar för lärande. 

Snarare tvärtom. För att främja lärande behövs i stället utrymme för reflektion och möjligheten att påverka hur arbetet ska utföras, menar han. Det är knutet till själva definitionen av lärande: En process som genom vilken människor skapar ökad förståelse och ökad kompetens. Det är något annat än det snäva inlärningsbegreppet, som han menar har varit i fokus under senare år. 

Men Jon Ohlsson konstaterar att det inte finns en modell, eller schablon, som passar alla organisationer. 

– Lärande är i stor utsträckning kollektivt, man kan inte lämnas ensam med det, och det handlar om att skapa god kommunikation och ge människor utrymme. Sedan varierar det beroende på verksamheten, det här är saker som är kontextberoende. 

Mats Lindgren, vd på analysföretaget Kairos Future, har också sett en utveckling när det gäller kompetensutveckling under senare år. Förr var långa kurser par préférence. I dag har de ersatts av Youtube-klipp och digitala kurser. 

– I takt med att specialiseringen i arbetslivet ökar blir det svårare att hitta sådant som är relevant just för mig. Ska jag gå på en lång kurs när det bara är små pusselbitar av den som jag har nytta av? Snarare har det blivit så att om man behöver lära sig någonting så gör man det själv. 

Men är det individens eller organisationens ansvar att säkerställa kompetensutvecklingen? Det är en blandning av båda, menar Mats Lindgren. Samtidigt går det inte att förneka att det ofta är ledningen som bör kunna svara på den brinnande frågan – ”Vad kommer att krävas om tio-femton år?” – och jobba vidare utifrån det. 

– Generellt tittar företag framåt alldeles för sällan. Trots att det finns hur mycket forskning som helst som visar att lönsamhet som tillväxt och aktieägarvärde utvecklas bättre hos de som gör just det. 

Varför gör inte fler det här, då?

– De flesta är så fast i operativa insatser – hindren handlar ofta om en organisatorisk tröghet. Mycket handlar också om den finansiella kvartalslogiken, att man jobbar med det korta perspektivet. 

Mats Lindgren definierar ytterligare ett hinder som dykt upp i takt med digitaliseringen: Att många även när det gäller kompetens och kunskapsdelning befinner sig i filterbubblor, trots att kraven ökar på att kunna inkludera fler perspektiv i sin analys. 

– Det tror jag är den stora kompetensutmaningen, att dela kunskap över disciplingränserna. Ett bra exempel från skolan är att alla engelskalärare vill gå en kurs i engelska. Men det kanske vore bättre att lära sig någonting helt annat.


Läs mer: "Nyckeln är att komma igång"