Hon tar över i Jusek Student

Inkludering och närmare koppling mellan studier och arbete. Det är några av de frågor som Roza Kizil tänker driva som nybliven ordförande för Jusek studerandesektions nationella styrelse.

Foto: Ernst Henry Photography


– Vi anser att utbildningen ska löna sig och leda till kvalificerade arbeten. Juseks roll är att se till att stötta medlemmarna och bidra med medlemsnytta under studietiden. Studenter ska få hjälp med CV-granskning, mentorsprojekt och råd kring anställningsavtal eller lön vid sommar- och extrajobb. En bra karriär börjar redan under studietiden.

Hur ser du på ditt uppdrag?

– Det är jättespännande. Vi utformar och driver aktuella studentpolitiska frågor utifrån medlemmarnas behov för att möta den framtida arbetsmarknaden. Genom att nätverka med studentorganisationerna för de som ska bli läkare och lärare ser vi vad vi har för gemensamma utmaningar som vi kan möta tillsammans.

Roza Kizil säger att hon alltid trott på självledarskap. Att snabbt kunna sätta sig in i uppgifterna och sedan ta steget vidare för att verka för förändring.

– Sådana egenskaper vill jag lyfta fram hos hela styrelsen. Jag ska föregå med gott exempel, men jag vill att även andra ska våga. Här gör vi mycket för första gången. Men när man utmanar sig själv och lyckas så ger det en sådan kick!

Vilken blir den viktigaste frågan att driva för dig?

– Samverkan mellan utbildning och samhällsutveckling behöver uppvärderas och klyftan mellan arbetsliv och studentliv behöver minskas. Möjlighet till praktik ska kunna erbjudas för alla studenter oavsett om man läser fristående kurser eller ett kandidatprogram. 

– Vi befinner oss på en snabbföränderlig arbetsmarknad – och lärosäten bör ge kompetenser som förbereder studenter för en digitaliserad arbetsmarknad. Inkludering är också ett fokusområde. Alla ska ha möjlighet att läsa en akademisk utbildning och högskolan ska vara fri från diskriminering.


Läs en längre version av intervjun in nästa nummer av Jusektidningen Karriär.