Kunder kan tvinga fram förändringar

Tuffare krav vid upphandling kan förändra arbetsvillkoren i advokatbranschen. Det menar den affärsjuridiska byrån Front Advokaters vice vd Camilla Wikland. "Skulle kunderna inte köpa juridiska tjänster från ojämställda arbetsplatser skulle mycket hända."


I våras fick Front Advokater ta emot Justitiapriset som går till den affärsjuridiska byrå som arbetar bäst med jämställdhet.

Camilla Wikland säger att byrån, som har cirka 80 medarbetare, under lång tid arbetat med jämställdhets- och mångfaldsfrågor.

– Vi har organiserat oss mer som ett vanligt företag än en traditionell advokatbyrå. Våra chefer, områdesansvariga och seniora medarbetare till exempel, behöver inte ha en ägarroll vilket har gjort det enklare att få en jämnare könsfördelning.

– När vi rekryterar försöker vi även ta hänsyn till personernas kulturella bakgrund. Det är viktigt med en bra mix bland såväl medarbetarna som ledare och ägare. När det gäller ledande befattningar är vi i princip helt jämställda.

Och bland delägarna?

– Vi är sju delägare, tre kvinnor och fyra män. 

Enligt Camilla Wikland är den traditionella strukturen hos många advokatbyråer med delägarskapet i centrum väldigt gynnsamt för män. 

– Som medarbetare är du antingen på väg upp eller på väg ut. Up or out.

– Ofta är det män som är delägare i advokatbyråer och män rekryterar gärna andra män. Dessutom gör den här strukturen att en medarbetare lätt hamnar i beroendeställning i förhållande till sina överordnade, vilket bland annat #metoo är ett uttryck för.

Kvinnor kan väl också bli delägare?

– Absolut. Men jag tror att branschens traditionella sätt att organisera sig är väldigt omodernt och behöver förändras. För att till exempel bli delägare i en advokatbyrå behöver du i allmänhet lägga ner otroligt med tid på jobbet och kanske offra stora delar av ditt privat- och familjeliv. Ibland föreslås barnflickor som en lösning. En del vill ha det så, men många yngre vill det inte. Och det gäller både kvinnor och män. Det behöver därför finnas andra karriärvägar på en advokat­byrå än att bli delägare.

Camilla Wikland säger att hon är orolig över att sjukskrivningarna ökar generellt i branschen, framför allt bland yngre.

– Det gäller både kvinnor och män. Det här är en väldigt tuff bransch. Jag tror att många yngre inte är förberedda på vad som väntar dem när de kommer ut och ska börja arbeta på en byrå. Det finns mycket att göra för att minska stressen, vi har bland annat valt att fokusera på ledarskapet. Vi har inte heller den konkurrens mellan jurister som man har på en del andra byråer, där man ska tävla om delägarskap och liknande. 


Läs mer:
Granskning: Balansen i juristbranschen
Petra Lund: "Det har saknats kvinnliga förebilder"
Unga nobbar advokatbyråer
Stefan lämnade byrån: "Jag ville hinna med livet"
Få advokatbyråer har kollektivavtal