Få advokatbyråer har kollektivavtal

I dag finns det en del byråer som både bryter mot lagen och utnyttjar – framför allt – unga jurister, säger Gun Alexandersson Malm som är ombudsman och arbetsrättsjurist på Jusek. "Med kollektivavtal skulle fler få justa villkor", säger hon.

I våras tecknade Akademikerförbunden, genom Jusek, ett nytt kollektivavtal med arbetsgivarorganisationen KFO. Avtalet, som är anpassat för juristbranschen, reglerar bland annat lönesättning, tjänstepension, ersättning vid föräldraledighet och sjukdom, övertidsarbete och medarbetarnas inflytande.

Den första arbetsgivaren som anslöt sig till det nya avtalet var Familjens jurist som är Sveriges största byrå inom familjejuridik.

Enligt byråns vd Carl Georgsson skapar avtalet en trygghet för medarbetarna och en tydlighet kring vilka villkor som gäller.

Juseks Gun Alexandersson Malm menar att avtalet också fungerar som ett slags certifiering.

– Det visar att det är en seriös arbetsgivare och att det är ordning och reda på arbetsplatsen när det gäller tjänstepension, övertid och liknande. Tyvärr är det fortfarande många advokatbyråer som inte har kollektivavtal.

Varför inte?

– En förklaring kan vara tradition, en annan att kollektivavtalen bygger på att arbetsgivaren är med i en arbetsgivarorganisation och det vill många byråer inte vara. Men då kan de ha företagsavtal.

Enligt Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg har samfundet inga synpunkter på om advokatbyråer tecknar kollektivavtal eller inte.

– Vi är vare sig en arbetsgivar­organisation eller en fackförening. Vi anser däremot att advokatbyråerna ska ha rimliga anställningsavtal med sina anställda. Det förekommer att vi klandrar advokatbyråer som har oacceptabla anställningsvillkor.

Enligt Gun Alexandersson Malm är långa arbetsdagar ett arbetsmiljö­problem på många affärsjuridiska byråer. Brott mot arbetstidslagstiftningen är ibland mer regel än undantag.

– Det är en sak att periodvis arbeta exempelvis 50 timmar i veckan, ibland kanske ännu mer. Men det är inte bra att göra det kontinuerligt och dessutom utan ordentligt återhämtning. Att koppla av under en månad på sommaren räcker inte. Resultatet ser vi i form av ökade sjukskrivningar. Det är dessutom inget hållbart arbetsliv.

Extra utsatta är unga jurister.

– Självklart är många byråer bra arbetsgivare, men det gäller långt ifrån alla. Det finns byråer som struntar i de flesta regler och lagar kring lön, semester, arbetsmiljö och anställningsvillkor. Unga jurister kan tvingas genomgå tre provanställningar på raken innan de blir anställda. I andra fall kan det vara uppsägningsreglerna som är helt orimliga. Eller så består lönen kanske bara av provision på det arvode som man drar in till byrån, vilket kan göra det svårt för den som är ny att över huvud taget försörja sig.

Är det vanligt med sådana villkor?

– Nej, men det är rimligt att alla som arbetar med juridisk verksamhet följer de arbetsrättsliga reglerna. Så är det långt ifrån i dag.

Anmäls regelbrotten?

– Jusek önskar att det vore fler som anmälde. Jag tror att många biträdande jurister som exempelvis är på väg att bli advokater, är så beroende av byrån de arbetar på för att få sin advokattitel att de inte vågar anmäla. De väljer att tiga och lida.


Läs mer: 
Granskning: Balansen i juristbranschen
Petra Lund: "Det har saknats kvinnliga förebilder"
Unga nobbar advokatbyråer
Stefan lämnade byrån: "Jag ville hinna med livet"
Kunder kan tvinga fram förändringar