”Det har saknats kvinnliga förebilder”

Det är inte bara på de största advokatbyråerna som det är färre kvinnor än män i toppen. På samma sätt är det inom rättsväsendet. "Det blir bättre och bättre, men det går tyvärr ganska långsamt", säger Petra Lundh som sedan några veckor tillbaka är riksåklagare och en av Sveriges högsta jurister.Det gör henne inte unik, men ovanlig.

Även om en majoritet av Sveriges åklagare är kvinnor, är merparten av de högsta cheferna män. På liknande sätt är det i domstolsvärlden.

– Eftersom det inte tidigare funnits några kvinnor i toppen, har det inte varit så lätt för kvinnor att komma fram. Det har också saknats kvinnliga förebilder. Det kan vara en bidragande orsak till att det ser ut som det gör, säger Petra Lundh som tidigare bland annat var lagman och chef för Södertörns tingsrätt och hovrättsråd i Svea hovrätt.

Hon säger att arbetsgivare kan göra mycket för att underlätta för kvinnor och män att kombinera familjeliv med en yrkeskarriär.

– Inte minst med hjälp av tekniska hjälpmedel går det att öka flexibiliteten och underlätta personalens vardag. Det är klart att exempelvis en domare måste vara i rätten när det är förhandlingar. Men domen kan till viss del skrivas hemma.

– Jag tror att det är jätteviktigt att man så långt det är möjligt är öppen för att anpassa arbetstider och liknande efter individernas behov. Om några exempelvis vill gå lite tidigare på dagen för att hämta barn på förskolan och sedan arbeta en stund på kvällen, bör de kunna göra det.

Petra Lundh berättar att hon har fyra döttrar och alltså lyckats kombinera familjeliv med en framgångsrik yrkeskarriär.

– Jag har en man som är i samma bransch som jag själv och som också arbetar mycket. Vi har från första början delat ansvaret för familjen och har ett jämställt förhållande, vilket har varit helt avgörande. 

Kommer du att arbeta med jämställdhet även som riksåklagare?

– Ja. Det är viktigt att hela tiden arbeta med dessa frågor. Jag tycker att utvecklingen går lite långsamt ibland. Vi behöver till exempel mer blandade grupper på alla nivåer. Det leder både till en bättre verksamhet och till bättre beslut.

– Jag tror att det är viktigt att vi kvinnor som har kommit en bit i karriären fungerar som förebilder och visar att det går bra, att det inte är så farligt som många kanske tror.


Läs mer: 
Granskning: Balansen i juristbranschen
Unga nobbar advokatbyråer
Stefan lämnade byrån: "Jag ville hinna med livet"
Få advokatbyråer har kollektivavtal
Kunder kan tvinga fram förändringar