Fler yngre värdesätter tjänstepension

Allt fler ser värdet av att ha en tjänstepension. Det visar en färsk undersökning som PTK har gjort.

Undersökningen, där närmare 1 200 personer deltog, visar att framför allt yngre i högre utsträckning än tidigare värdersätter tjänstepension och anser att det är den viktigaste löneförmånen.

När samma undersökning gjordes för två år sedan rankade fyra av tio 15-29-åringar tjänstepension som den viktigaste förmånen. I den nya undersökningen är motsvarande siffra drygt fem av tio.

– Det är framför allt glädjande att fler unga ser värdet av tjänstepension. Undersökningen pekar på vikten av att fortsätta informera om tjänstepensionens betydelse för den framtida ekonomin som pensionär, säger Anna Allerstrand, pensionsspecialist på PTK.

Andra förmåner kan exempelvis vara mobiltelefon eller träningskort. Tjänstepensionen värderas dock högst, oavsett ålder eller utbildningsnivå.

– En av de viktigaste sakerna att tänka på för att få en bra pension är att jobba på en arbetsplats som erbjuder tjänstepension. Med denna kunskap har yngre större möjligheter att redan i dag påverka sin ekonomi som äldre. Därför är det en viktig uppgift för oss att fortsätta informera om vikten av tjänstepension, säger Marcus Lindenius, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Undersökningen är gjord med anledning av Tjänstepensionens dag den 27 september. Dagen syftar till att uppmärksamma tjänstepensionens betydelse för den framtida inkomsten som pensionär.