Färre går direkt till högskolestudier

Färre unga pluggar på högskola direkt efter gymnasiet. Det visar en undersökning som gjorts av Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Av personer födda 1998 hade endast 13 procent börjat studera på högskola vid 19 års ålder. Det är den lägsta nivån hittills av dem som är födda på 1990-talet. De regionala skillnaderna är emellertid stora.

Högst övergångar på länsnivå för både 19- och 24-åringar hade Stockholms, Uppsala och Skåne län förra året. Lägst andelar 24-åringar som påbörjat högskolestudier hade Gotlands län, följt av Norrbottens, Jämtlands och Västerbottens län.

– UKÄ gör den här analysen varje år. Nytt för i år är att vi även har undersökt hur andelen med grundläggande behörighet för högskolestudier från gymnasieskolan skiljer sig åt för de grupper vi studerar. Vi ville se om skillnaderna har sin utgångspunkt redan i gymnasieskolan, men det visade sig att det inte fanns något tydligt samband, säger Sofia Berlin Kolm, utredare på UKÄ som ansvarat för analysen, i ett pressmeddelande.

Skillnaderna mellan andelen kvinnor och män som går vidare till studier vid högskola direkt efter gymnasiet är inte så stora, även om andelen kvinnor överväger. Det är fortfarande fler kvinnor än män som pluggar vidare, en skillnad som också ökar med stigande ålder.