Ett hack för framtidens statliga rekytering

Inkludering behövs för att säkerställa framtidens rekrytering. Med det ingångsvärdet arrangerades Skills360 Hackathon där aktörer från hela arbetsmarknaden under en heldag arbetade med frågan om hur statliga myndigheter kan utveckla sitt arbete.

80 aktörer från bland annat statliga myndigheter, näringslivet och olika intresseorganisationer deltog i hacket på Kulturhuset i Stockholm. Fokus låg på innovation och inkludering och syftet var att hitta verktyg för de statliga arbetsgivarnas framtida rekrytering.

– Det finns mycket kompetens till förfogande på arbetsmarknaden, men vi behöver fler sätt att nå ut. Det här arbetet handlar om att se kompetensen och hitta verktyg för att attrahera den. Efterfrågan och behov av rätt kompetens finns på alla myndigheter, säger Hedda Lindselius, samordnare för Skills360 på Arbetsgivarverket.

Eventet föregicks av ett omfattande förarbete från arrangören Arbetsgivarverket. Bland annat vände man sig till sina medlemmar med ett antal frågeställningar.

– Dels ville vi få in framgångsexempel när det gäller inkludering, dels ville vi veta vilka utmaningar de statliga myndigheterna har stött på. Alltsammans resulterade i en kunskapsdatabas med över 200 framgångsexempel och knappt 200 utmaningar som vi har analyserat och sedan tagit med oss in i vårt kunskapsdrivna hackathon.

Hackathon är en metod för samverkan som ursprungligen utarbetades inom IT-sektorn, där det handlar om att samla så många kompetenser och perspektiv som möjligt för att möta en konkret utmaning. I Arbetsgivarverkets version innebar detta att man samlade representanter från hela arbetsmarknaden.

Vid dagens slut presenterades en rad olika lösningar och idéer. En grupp presenterade idén om ett OBK-index, ett obekvämlighetsindex, som ger poäng till den som testar nytt. En annan grupp lanserade MOD-metoden som handlar om frågan hur man får en hel organisation att genomsyras av ett inkluderingstänk.

Bara för att nämna ett par exemel.

– Det fanns en väldigt kreativitet i rummet och det var tydligt att det fanns en mängd olika perspektiv som fick komma fram. Men det som är verkligen spännande är det arbete som nu följer. Vi har skapat en samverkansgrupp med deltagare från olika myndigheter som kommer att fortsätta jobba med de här frågorna under hösten och under 2019. Målet är förstås att ta de här idéerna vidare och att det snabbt ska bli verkstad, avslutar Hedda Lindselius.