Coachen: Hur förklarar jag för min chef att jag vill utvecklas?

Fråga: Jag vill ha nya utmaningar i min roll, hur tar jag upp det med min chef?

Svar: Förhoppningsvis har du regelbundna utvecklingssamtal med din chef (i annat fall kan du börja med att ha det som ett önskemål). Att utvecklas i sin roll gynnar både arbetsgivare och arbetstagare, så att ta upp att man vill utvecklas i sin roll är något som en arbetsgivare bör välkomna. 

Det är dock vanligt att man bara vågar nämna för sin chef att man ”vill utvecklas”, men man berättar aldrig hur. Våga vara konkret. Du känner till din arbetsplats och era processer och kan utnyttja det för att faktiskt visa att du har en plan för vilka utmaningar du har tänkt dig, och hur det praktiskt ska gå till. Gör helt enkelt så mycket av jobbet åt chefen som möjligt för att öka dina chanser till ett positivt svar. Om du har en konkret plan är det lättare för chefen att säga ja, jämfört med om du bara ber om utveckling i allmänhet.

Susanne Adawi,
karriärexpert på Go Monday