Ångest håller många unga hemma

Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar bland unga. Den uppåtgående trenden tycks dock ha avtagit.

Förvärvsarbetande i åldern 16 till 29 år har lägre risk att bli sjukskrivna än sina äldre kollegor, men däremot en förhöjd risk när det gäller olika former av psykiska diagnoser, visar färsk statistik från försäkringsbolaget Afa.

I gruppen unga är psykiska diagnoser den vanligaste orsaken till långvarig sjukfrånvaro. Framför allt vanligt är olika former av ångestsyndrom, medan reaktioner på svår stress är vanligare bland de äldre.

– Vi kan se att andelen psykiska diagnoser bland unga har ökat över tid, men en intressant sak är att den trenden och utvecklingen nu tycks vara bruten, säger Andreas Ek, statistiker på Afa Försäkring.