Tekniklabb förändrar HR-arbetet för PwC

En HR-anställd med idéer om hur teknik kan utveckla arbetet och en chef som hade modet att satsa. Det var de viktigaste komponenterna som ledde fram till PwC:s uppmärksammade HR Tech Lab.

Som anställd på PwC:s HR-avdelning hade Joakim X Karlsson under ett antal år sett potentialen i att använda digitala lösningar och ny teknik för att rationalisera och effektivisera arbetet. Han presenterade sina idéer och tankar för sin chef, PwC:s HR-direktör Katarina Roddar, och fick i uppdrag att presentera ett business case.

– På PwC rekryterar vi runt 700 personer årligen och en av de delar som tar mycket tid är kontraktsskrivningen. Den ersatte vi med e-signering och kortade på det sättet varje kontraktsskrivning från 30 till 3 minuter. Slår man ut det på 700 medarbetare så blir det ganska mycket tid. Dessutom slipper man postgången, säger han.

Det första projektet gav Joakim X Karlsson det mandat som han hade hoppats. Han fick i uppdrag att starta ett HR Tech Lab – det första inom PwC-gruppen som har över 200 000 anställda i drygt 150 länder. Personaldirektören flyttade ut i kontorslandskapet och gamla direktörsrummet blev tekniklabb.

Det är nu drygt två år sedan och under den tiden har en rad projekt sjösatts. Först ut efter e-signeringen var framtagandet av en nätverks-app där medarbetarna samlar rekommendationer om konsulter i branschen, vilket effektiviserar rekryteringen samt sparar tid och pengar.

– Man kan nog säga att de tidigaste projekten var ganska lågt hängande frukter, projekt som omedelbart gav vinster. Efter hand har vi blivit lite mer experimentella. Potentialen är enorm.

Ett av de senare projekten handlar om VR-teknik som används för att testa presentationer eller föredrag. Muskelstyrning av datorn är ett annat exempel.

Efter hand har Joakim X Karlsson märkt en attitydförändring bland sina kollegor.

– Många förstod inte riktigt syftet med satsningen från början. En del var nog skeptiska, andra mer nyfikna. Men efter hand så har inställningen ändrats drastiskt, man inser att tekniken ger konkreta vinster och förenklar arbetet. I dag märker jag att många är väldigt stolta över det vi gör.

En stor poäng med tekniksatsningen är att den ger ringar på vattnet, från HR-avdelningen ut i resten av företaget. E-signering som nu håller på att implementeras även inom kärnverksamheterna är ett bra exempel. Och Joakim X Karlsson menar att det vi sett hittills av digitalisering och teknifiering i branschen bara är början.

– Jag tror att utvecklingen kommer att gå lika fort eller ännu fortare. Det händer nya saker hela tiden. Själv är jag pappaledig fram till januari och inser att jag kommer ligga långt efter när jag är tillbaka på jobbet. Det blir en hel del att ta igen.