Svårt att prata om psykisk ohälsa med chefen

Det är jobbigare att prata om psykisk ohälsa än om fysisk med chefen. Det visar en studie som Länsförsäkringar gjort.

En stor del av befolkningen har erfarenhet av psykisk ohälsa, antingen självupplevd eller som något som drabbat en närstående eller kollega. Trots det är psykisk ohälsa fortfarande något som det är svårt att tala om.

Länsförsäkringar har gjort en webbenkät med 7 000 personer i åldrarna 18 till 79 år. Resultatet visar att 78 procent kan tänka sig att prata med sin chef om fysisk ohälsa. Men bara 58 procent kan tänka sig att göra detsamma när det gäller psykisk ohälsa.

– Det är förstås inte bra att det fortfarande upplevs som svårt och skamfyllt att prata öppet om psykisk ohälsa i arbetslivet. Vi har under flera år ställt frågor om arbetsplatsrelaterad hälsa till både arbetsgivare och medarbetare. Forskning har visat att arbetsplatsen spelar en viktig roll i kampen mot psykisk ohälsa. Den sammantagna bilden visar att en viktig förutsättning för ett effektivt förebyggande arbete mot psykisk ohälsa på våra arbetsplatser saknas, säger Länsförsäkringars hälsostrateg Kristina Ström Olsson i ett pressmeddelande.

Undersökningen visar också att det är de yngsta och de äldsta, i åldersgrupperna upp till 29 år och över 65 år, som tycker att det är mest besvärligt att prata om de här frågorna.