Student? Det här söker arbetsgivarna

Vad står högt i kurs när arbetsgivarna rekryterar? Rätt kurser? Personlighet? Eller kanske arbetslivserfarenhet? Vi frågade tre populära arbetsgivare om vilka egenskaper som betyder mest när de anställer.

Foto: Magnus Glans

Anna Craenen, bemanningschef på Utrikesdepartementet:

”Ett tredje språk är nästintill ett krav” 

Hur ska man göra för att få jobb hos er?

– Vi har ett traineeprogram, diplomatprogrammet, för de som vill bli handläggare, generalister eller diplomater. Dessa roterar mellan tjänster hemma och våra cirka hundra utlandsmyndigheter. Dit söker vi personer som har ett gott omdöme, tar ansvar, är analytiska och har hög integritet. Rollerna innebär att man kan jobba i olika positioner och då är det viktigt att kunna uppskatta förändring. Därmed bör man även ha förmågan att snabbt sätta sig in i nya frågor, till exempel händelseutvecklingen i ett helt land. 

– Utöver det rekryterar vi även personer med specialkunskap för olika tjänster, till exempel HR och administration. Vi behöver också kvalificerade jurister till rättssekretariatet och enheten för folkrätt och mänskliga rättigheter, ofta sådana som parallellt har en domarkarriär. 

Vad behöver man på papperet?

– Grundkravet är en akademisk examen, vi brukar inte precisera vilken. Men erfarenhetsmässigt brukar det röra sig om många statsvetare, jurister eller ekonomer. Ett tredje språk är nästintill ett krav och just nu är det extra värdefullt med mandarin, arabiska eller ryska. Men också, som alltid, franska eller tyska. 

Hur viktigt är utlandserfarenhet?

– Studier, praktik eller jobb i utlandet är väldigt värdefullt. Som vid en EU-delegation eller Sida-finansierade tjänster i FN-systemet till exempel. Det visar att man är bekväm med att tillbringa perioder utomlands. Glöm heller inte att utlandsvistelse kan innebära att man har växt upp i ett annat land än Sverige.  

Anna Craenen
Ålder: 48 år. 
Utbildning: Juristexamen från Uppsala universitet. Har studerat engelska, franska och tyska.
Gör: Bemanningschef och departementsråd på UD. Började som generalist på Diplomatprogrammet.

 

Agneta Strandberg, HR-direktör på E&Y (Ernst & Young):

”Teknisk kompetens blir allt viktigare”

Vilken bakgrund bör en jobbsökande ha för E&Y?

– Hos oss jobbar revisorer, konsulter och specialister. Vi är en global firma och söker bland annat medarbetare som trivs i en internationell miljö. Historiskt sett har vi rekryterat merparten av våra anställda direkt från skolor som har examen inom ekonomi och juridik. Men vi anställer allt oftare mer erfarna än så, och dessutom har rekryteringen de senaste åren breddats till att även omfatta systemvetare och ingenjörer. Teknisk kompetens blir allt viktigare i vår tids snabba digitala utveckling. 

– Sedan handlar det om att vara rätt typ av 

person, nämligen någon som är positiv, nyfiken och har en drivkraft. Och delar våra värderingar om bland annat teaming, laganda, respekt, integritet och framåtanda. Du ska ha lätt för att samarbeta med olika personer, vara lösningsorienterad och flexibel. 

Hur viktigt är det att ha engagerat sig vid sidan av studierna?

– Vi tittar väldigt mycket efter erfarenheter från verksamheter utanför skolan, eftersom det visar att man har ett intresse av att interagera med människor. Det kan röra sig om ideella sportföreningar, idédrivna föreningar eller studentaktiviteter. Det viktigaste är inte vad du har gjort, utan att du även har skaffat dig andra erfarenheter vid sidan om dina studier.

Agneta Strandberg
Ålder: 61 år. 
Utbildning: Civilekonom. 
Gör: Har varit revisor i 20 år och är nu HR-direktör för E&Y i Sverige.

 

Kristina Rylén, HR-chef på Volvo Cars Sverige:

”Du måste våga tänka nytt”

Vad letar ni efter när ni rekryterar?

– Vårt bolag består av allt ifrån sälj, service och IT till finans, marknadsföring och HR. 

I rekryteringen tittar vi både på utbildning och erfarenheter, men främst efter de personliga kvalifikationerna. Du måste till exempel ha passion för det du gör, våga tänka nytt och dessutom ha ett genuint intresse för att skapa ett högre värde för våra kunder. 

– I framtiden kommer vi i högre grad att behöva samverka, skapa och utveckla mer ihop. Vi söker därför alltid efter personer som kompletterar våra team och vår organisation utifrån faktorer som utbildning, erfarenhet, personlighet och kultur.

Som aspirant till ett jobb hos er – finns det något man inte bör göra?

– Jag minns en intervju med en person för en ledarroll, där jag frågade om denne är lyhörd. Då började personen prata, prata, prata – för att slutligen säga: ”Ursäkta, vad var frågan?” I en intervjusituation är det viktigt att lyssna på frågorna som ställs samt att svara kort och koncist. Vi uppskattar också när man är ödmjuk, lyhörd, visar intresse och ställer frågor om rollen. För egen del försöker vi alltid under intervjun visa vilka vi är och vad vi har för kultur – för att se om vi och kandidaten går varandra till mötes. 

Hur viktiga är betygen?

– Viktigast är att kunna visa att man har tagit steget till att söka en utbildning – och gått färdigt den. Det är också viktigt att kunna visa att man har varit driven, genom att till exempel ha varit engagerad i andra sammanhang än studierna. 

Kristina Rylén
Ålder: 43.
Utbildning: Master of science and human resources. Fördjupning inom psykologi och juridik. 
Gör: HR-chef Volvo Cars Sverige.